Home ทั่วไป ชาวพิจิตร-พิษณุโลกขอหวยเถื่อนขึ้นบนดิน

ชาวพิจิตร-พิษณุโลกขอหวยเถื่อนขึ้นบนดิน

209
0
SHARE

เฟชบุ้ค Chaturon Chaisang

รับฟังปัญหาประชาชนที่จังหวัดพิจิตรและพิษณุโลกแล้วรวบรวมได้ดังนี้ครับ

พิจิตร

ยาเสพติด

ที่ดินทำกิน

ผลิตผลการเกษตร

เมล็ดพันธุ์ การผสมพันธ์ุข้าว

ข้าว มะม่วง

บัตรสวัสดิการ

ยาเสพติด

กองทุนหมู่บ้านกับการพักหนี้ที่มีปัญหา

โครงการ 6 หมื่นล้าน ฟรีดอกเบี้ย 2 ปี

ท่องเที่ยวไม่ดี ค้าขายไม่ได้

พิษณุโลก

ราคาข้าว ต้นทุนการผลิตแพงทั้งน้ำมันและปุ๋ย

ราคายางต่ำมาก

ชาวไร่ชาวนายากจนส่งผลต่อการค้าขาย

ร้านค้าขายของไม่ได้

SME ถูกเรียกเก็บภาษีแต่ยกเว้นให้อาลีบาบา

ราคาข้าว

อยากให้มีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทุนการศึกษาไปเรียนต่างประเทศ

SME กำลังจะสูญพันธุ์ มีแต่คนรวยมากกับจนมาก

PTOP เงินไม่ถึงรากหญ้า

ค้าขายไม่ได้ คนไม่กิน ไม่เที่ยว

โครงการ 1%บังคับให้ซื้อของที่ไม่ต้องการซื้อ

อยากให้เอาหวยเถื่อนขึ้นบนดิน

ปัญหาที่ดูจะหนักที่สุดใน 2 จังหวัดคือปัญหาความยากจนของเกษตรกร

ทำมาค้าขายไม่ได้ ธุกิจการค้าอยูไม่ได้ น่าจะรวมๆได้ว่าเป็นปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องกับปัญหาบัตรสวัสดิการ และปัญหาทางสังคมที่สำคัญคือยาเสพติด

ที่เป็นความรู้สึกร่วมกันคือประชาชนไม่มีโอกาสเสนอปัญหาให้ใครฟัง รู้สึกว่ารัฐบาลเป็นปัญหาและคาดหวังว่ารัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะแก้ปัญหาได้ครับ

matemnews.com 

17 ธันวาคม 2561