Home ข่าวทั่วไปรอบวัน รัฐบาลแจกอะไรในวันปีใหม่

รัฐบาลแจกอะไรในวันปีใหม่

321
0
SHARE

พ.อ.หญิง ทักษดา ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงแก่ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล หลังครม.เลิกประชุมแล้วเมื่อบ่าย 18 ธ.ค.2561 ว่า

ครม.มีมติเห็นชอบโครงการ  กรมการกงศุลเปิดบริการพิเศษ ให้บริการเอกสารแปลสำเร็จรูปก่อนการรับรองนิติกรณ์เอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นขวัญปีใหม่ปี 2562 โดยจะมีการให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางกลุ่มบุคคลทั่วไป ในวันที่ 8,15,22 ธ.ค.61และในวันที่ 5 ม.ค.62  โดยเปิดให้บริการ 3 แห่งที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค) สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย

นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบโครงการของขวัญปีใหม่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 3 โครงการ คือ 1.โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.โครงการตรวจยีนแพ้ยา 10,000 คน

3.โครงการจัดทำบัตร SMART CARD อาสามัครสาธารณสุข (อสม.)

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนจำนวน 8 โครงการ อาทิ บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) ในโครงการข่ายเน็ตประชารัฐ  สำหรับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบมจ.ทีโอที ในพื้นที่โครงข่ายเน็ตประชารัฐ ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.61-15 ม.ค.62 จะได้รับสิทธิพิเศษใช้งานฟรี 3 รอบบิล

กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 7 โครงการ อาทิ กิจกรรมไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.61-1 ม.ค.62 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.โดยรถปรับอากาศขสมก.ไม่คิดค่าใช้จ่าย  

กระทรวงแรงงาน จำนวน 5 โครงการดำเนินการระหว่างเดือนธ.ค.61-ม.ค.62 อาทิ สุขจิต…ขยายสิทธิลูกจ้างชั่วคราว ขยายความคุ้มครองสู่ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และลูกจ้างสมาคม เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน เพิ่มจ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพของลุกจ้าง 40,000 บาท สุขใจสบาย…รักษาได้ทุกโรงพยาบาล เพียงพกบัตรประชาชนใบเดียว สามารถรักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ (72 ชั่วโมงแรก)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งความสุขปีใหม่ประชาชนจำนวน 3 โครงการระหว่างเดือนธ.ค.61-ม.ค.62 อาทิ เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ไข่ไก่ นม กระเช้าของขวัญ เป็นต้นที่จุดจำหน่ายของหน่วยงานต่างๆ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)จำนวน 2 โครงการ อาทิ งานบริการประชาชน และภาคธุรกิจ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ส่งความสุข 4 โครงการภายใต้โครงการ “เราจะไม่ทิ้งใคร….ต้องก้าวไปด้วยกัน”

matemnews.com 

18 ธันวาคม 2561