Home ทั่วไป ไม่จริง เป็นไปไม่ได้ กระทรวงการคลังซื้อโต๊ะะจีนพรรคพลังประชารัฐ

ไม่จริง เป็นไปไม่ได้ กระทรวงการคลังซื้อโต๊ะะจีนพรรคพลังประชารัฐ

162
0
SHARE

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง แถลงแก่ผู้สื่อข่าวบ่าย 20 ธ.ค.2561  ประเด็นมีข่าวในสื่อมวลชนว่า กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินซื้อโต๊ะจีนเพื่อสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ จำนวน 20 โต๊ะ  เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาทว่า

“ เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริง และเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน  เพราะตามหลักของการนำเงินงบประมาณรัฐมาใช้ จะไม่สามารถนำมาใช้ในการระดมทุน หรือสนับสนุนพรรคการเมืองได้  ที่สำคัญอีกอย่างหากเป็นข้าราชการแล้ว  ก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองได้ เพราะจะต้องวางตัวเป็นกลาง ทำงานเพื่อประเทศ และประชาชนเป็นหลัก  หากใครเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้จะถือว่ามีความผิด” 

matemnews.com 

20  ธันวาคม 2561