Home ทั่วไป “นายอุตตม สาวนายน” โดนเรืองไกรร้อง กกต.ให้สอบ

“นายอุตตม สาวนายน” โดนเรืองไกรร้อง กกต.ให้สอบ

104
0
SHARE

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ไปที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อตอนเช้าวันที่ 24 ธ.ค.2561   ยื่นหนังสือขอให้  กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติของ “นายอุตตม สาวนายน” หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า

เข้าข่ายขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 16 หรือไม่ เนื่องจากในกฎหมายระบุว่า หัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค จะต้องเป็นสมาชิกพรรค แต่ว่านายอุตตม ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค เมื่อวันที่ 19 ก.ย.61 หลังจากนั้นวันที่ 13 พ.ย.61 นายอุตตมจึงค่อยสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค โดยดูจากการเปิดตัวพร้อมหนังสือสมาชิกพรรค ดังนั้น การดำเนินการของนายอุตตม จึงเข้าข่ายขาดคุณสมบัติ และถ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจริง ก็จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในนามของพรรคพลังประชารัฐ  ตามกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 16 กำหนดว่า หัวหน้าพรรค , เลขาฯ , เหรัญญิกพรรค นายทะเบียน และกรรมการบริหารอื่นๆ ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่ข้อเท็จจริง นายอุตตมได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค เมื่อวันที่ 29 ก.ย.และต่อมาในวันที่ 13 พ.ย.นายอุตตมจึงสมัครสมาชิกพรรค ประกอบกับระเบียบ กกต.ข้อ 7 กำหนดให้ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคต้องกรอกแบบฟอร์มในหนังสือเจตจำนงเป็นกรรมการบริหารพรรค ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 16 คือ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคต้องเป็นสมาชิกพรรคมาก่อน

ส่วนเรื่องการจัดโต๊ะจีนระดมทุนของพรรคพลังประชารัฐ  จะรอให้พรรคพลังประชารัฐจัดทำรายละเอียดชี้แจงต่อประชาชน และนายทะเบียนพรรคการเมืองก่อนตรวจสอบ  มีเวลาให้ชี้แจง 30 วัน หลังการรับบริจาคเงิน ไม่ต้องกลัว ตนเป็นนักบัญชีจะสามารถตรวจสอบได้ไม่ต้องห่วง

matemnews.com

24 ธันวาคม 2561