Home ข่าวทั่วไปรอบวัน 3 ช่องทางล่าเงินสินบนนำจับ กทม.

3 ช่องทางล่าเงินสินบนนำจับ กทม.

532
0
SHARE

 

พล.ต.ท. อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   แถลงแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อตอนเช้าวันที่ 15 ส.ค.2560  ถึงการให้รางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ผู้แจ้ง กรณีพบเห็นผู้กระทำผิด พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ว่า พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2560

 

ระเบียบนี้จะครอบคลุมถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า การทิ้งขยะในคูคลอง การทิ้งขยะในที่สาธารณะ หาบเร่-แผงลอย เป็นต้น โดยหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดดังกล่าวสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที ผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ

1.โทรศัพท์สายด่วนสำนักเทศกิจ โทร. 0 2465 6644

2.ทางไปรษณีย์ : สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 10600

3.อีเมล์ : city_law@hotmail.com

 

โดยต้องมีหลักฐานอาทิ ภาพถ่าย หรือวิดีโอที่แสดงถึงการกระทำผิดที่ชัดเจนประกอบด้วย เช่น หมายเลขทะเบียนรถคันที่กระทำผิด วัน เวลา และสถานที่กระทำผิด และบุคคลที่กระทำผิด

 

เงินรางวัลนำจับที่ผู้แจ้งความจะได้รับจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าปรับนั้น จะได้รับภายหลังจากที่ผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบปรับแล้ว ซึ่งหากผู้ต้องหาชำระค่าปรับในวันเดียวกันผู้แจ้งความ ก็อาจจะได้รับรางวัลนำจับภายในวันเดียวกันด้วย หากผู้ต้องหามีการชำระค่าปรับภายหลัง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งผลการดำเนินการทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ที่แจ้งความได้ทราบ เพื่อมารับเงินรางวัลนำจับต่อไป

 

โครงการนี้เป็นมาตรการหนึ่งในการจัดระเบียบสังคมให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแส โดยมีรางวัลนำจับกึ่งนึ่งเป็นค่าตอบแทน สำหรับพลเมืองที่แจ้งเบาะแสกรุงเทพมหานครจะปิดเป็นความลับ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครไม่ขัดข้องที่จะมีประชาชนจะแสดงความจำนงเฝ้าถนน คลอง เพื่อสอดส่องดูแลบันทึกหลักฐานและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอย่างถาวร

 

 

ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงาน  กทม.เปิดให้แจ้งแค่ 3 ช่องทาง โดยไม่มีทาง line กับ facebook ที่คนไทยนิยมกันมาก กทม.กลับไม่เปิด 2 ช่องทางนี้

Matemnews.com  15 สิงหาคม 2560