Home ข่าวทั่วไปรอบวัน “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” พระราชทาน วีดิทัศน์ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” สืบสานพระราชปณิธาน “ร.9-พระราชินีฯ”

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” พระราชทาน วีดิทัศน์ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” สืบสานพระราชปณิธาน “ร.9-พระราชินีฯ”

596
0
SHARE

 

เฟชบุ้ค Wassana Nanuam  รายงาน

“นายกฯ”เผย “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” พระราชทาน วีดิทัศน์ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” สืบสานพระราชปณิธาน “ร.9-พระราชินีฯ” ขอสื่อช่วยเผยแพร่ ต่อยอด

พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล เผยว่า ในที่ประชุม ครม.วันนี้ นายกฯได้นำวีดิทัศน์ ที่ได้รับพระราชทาน มาฉายให้ครม.ชม

ทั้งนี้ หลังการประชุม นายกฯได้นำมาแสดงแก่สื่อมวลชน โดยนายกฯ เผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ พระราชทานให้มา

โดยทรงมีพระราชปรารภ ให้ศึกษาและน้อมนำพระราชดำริต่าง ๆ นี้ มาปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม และพอเพียงต่อ สถานการณ์ และก็เชื่อแน่ว่าจะแก้ปัญหา และทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ประเทศชาติและตนเอง

“พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเรามีมากหลาย ด้วยพระบารมีและพระเมตตา ได้ทรงพระราชทานแนวความคิด พระราชดำริและข้อปฏิบัติในการพัฒนาความเจริญ และความสุขให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนมาหลายด้านหลายสิ่ง

หากจะได้ศึกษาและน้อมนำพระราชดำริต่าง ๆ นี้ มาปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม และพอเพียงต่อ สถานการณ์ และก็เชื่อแน่ว่าจะแก้ปัญหา และทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ประเทศชาติและตนเอง ซึ่งจะนำพามาสู่ความสุขและความเจริญกับทุก ๆ คน ตามพระราชปณิธานของล้นเกล้าล้นกระหม่อมตลอดไป หวังว่าวิดีทัศน์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ และนำความสุขความเจริญ มาสู่ผู้ชมในทุกประการ” พระราชปรารภ

โดยวิดีทัศน์ชุดนี้ มี 4 เรื่อง ได้แก่ น้ำ คือ ชีวิตแผ่นดิน, พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ, พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง และเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาสานต่อ เพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชา

วิดีทัศน์ชุดนี้ รัฐบาลจะนำไปเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวพระราชดำริ และน้อมนำสู่การปฏิบัติต่อไป  ซึ่งเป็นวีดิทัศน์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดทำวิดีทัศน์ ชุดนี้ขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

matemnews.com  15 สิงหาคม 2560