Home ทั่วไป กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อพยพชาวบ้านนครศรีฯสุราษฎร์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อพยพชาวบ้านนครศรีฯสุราษฎร์

132
0
SHARE

https://goo.gl/R7Shsx

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แถลงข่าวที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 3 ม.ค.2562  ว่าด้วย ความพร้อมรับมือพายุโซนร้อน ปาบึก ที่จะเคลื่อนเข้าอ่าวไทย ว่า ปภ.ได้แจ้งเตือนไปยังทุกจังหวัดภาคใต้ และพื้นที่เสี่ยงต่อเนื่องทุกวัน ส่วนแผนเผชิญเหตุ ได้แจ้งให้จังหวัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง เพื่อประเมินสถานการณ์ในจังหวัดของตนเอง  มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ รวมถึงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ว่า จะเกิดเหตุพายุขึ้นบริเวณใด และความรุนแรงมากหน่อยเพียงใด  แจ้งเตือนประชาชนให้ได้รับทราบ ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือ ไปยัง ปภ.จ.สุพรรณบุรี ปราจีนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ลงไปสมทบ 3 ศูนย์เขตในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งบุคลากรต่างๆ เครื่องจักร  ในการบรรเทาสาธารณภัย   ขณะนี้ มีความพร้อมในทุกพื้นที่ จากการประเมินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าความรุนแรงของพายุจะอยู่ที่ 90 กม.ต่อชม. ทะเลมีคลื่นสูงถึง 5 เมตร  จึงสั่งการให้เรือทุกชนิดงดออกจากชายฝั่ง  ขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สื่อสารไปยังประชาชนในทุกพื้นที่ พร้อมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้พิการ เด็กและคนชรา  ใน จ.นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ได้ทำการอพยพประชาชนแล้ว แต่ยังไม่สามารถประเมินได้ว่า 2 พื้นที่ดังกล่าวจะเป็นจุดที่พายุจะมีความรุนแรงที่สุด เนื่องจากมีการประเมินจากหลายภาคส่วนที่แตกต่างกันไป แต่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยไว้ก่อน  เชื่อว่าเมื่ออพยพประชาชนออกจากพื้นที่ได้   ก็สามารถสื่อสารกับประชาชนได้ว่า  พายุนี้มีความรุนแรงมาก   และถ้าพายุนี้รุนแรง ตามที่ได้คาดการณ์ไว้จริง จะสามารถรักษาชีวิต และความปลอดภัยของประชาชนได้จำนวนมาก

matemnews.com 

3 มกราคม 2562