Home ทั่วไป พลเอกประยุทธ์รับโทรศัพท์รับบริจาคเงิน

พลเอกประยุทธ์รับโทรศัพท์รับบริจาคเงิน

156
0
SHARE

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อบ่าย 6 ม.ค.2562 ว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์วาตภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้รับความเดือดร้อน โดยเพื่อเป็นการบรรเทา และสร้างขวัญกำลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้มีบัญชาให้ทุกภาคส่วนของรัฐบาลระดมความช่วยเหลือ โดยในวันพรุ่งนี้ (7 ม.ค.) สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จะจัดรายการ “รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้” ตั้งแต่เวลา 20.20 – 22.00 น.ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงน้ำใจไมตรีแก่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน โดยร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 โดยกองทุนเงินฯ จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเงินบริจาคของประชาชนทั่วประเทศ และนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนี้

ทั้งนี้ นายกฯ จะมารับบริจาคเงินด้วยตนเอง และจะมีการถ่ายทอดสดออกอากาศตลอดการจัดรายการผ่านทางช่อง 9 MCOT HD รวมทั้งได้เปิดหมายเลขโทรศัพท์พิเศษระบบอัตโนมัติ หมายเลข 02-245-0700-19 รวม 20 คู่สาย เพื่อให้ประชาชนได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมบริจาคในขณะดำเนินรายการอีกด้วย จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมรับชมรายการ “รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้” และร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 โดยผู้บริจาคเงินสามารถนำหลักฐานในการบริจาคไปใช้แสดงการลดหย่อนภาษีได้

matemnews.com 

6 มกราคม 2562