Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เปิดทางหวย LOTTO

เปิดทางหวย LOTTO

378
0
SHARE

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมเช้าวันที่ 10 ม.ค.2562 พิจารณาร่างพ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วาระแรก โดยมี 17 มาตรา ตามที่ครม.เสนอมา   การอภิปรายแสดงความเห็นของ สนช. ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการ แต่ยังสงสัยเรื่องการเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถพิจารณาออกสลากรูปแบบใหม่ๆเพิ่มเติมได้ตามมาตรา7  การลดเงินจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลส่งให้รัฐบาลเหลือ 18% จากเดิม 23% และบทกำหนดโทษแก่ผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ถึงขั้นติดคุกที่มองว่ารุนแรงเกินไป และไม่สามารถแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคาได้

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง ผู้กำกับดูแลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อภิปราย ว่า การเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลออกสลากรูปแบบใหม่ได้นั้น ถือเป็นการเพิ่มทางเลือก แต่ไม่ได้ยกเลิกการขายสลากรูปแบบเดิม สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับสลากแบบเดิมได้  แต่การออกสลากรูปแบบใหม่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สามารถทำได้โดยลำพัง ครม.จะต้องให้ความเห็นชอบด้วย   ในอนาคตหากมีการขายสลากผ่านเครื่องอัตโนมัติได้ ก็จะไม่มีการขายสลากเกินราคาอีก แต่จะต้องคำนึงถึงผู้ได้รับผลกระทบด้วย เช่น ผู้ค้ารายย่อย มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ส่วนบทกำหนดโทษผู้ขายสลากเกินราคาที่ดูรุนแรงเกินไปนั้น เนื่องจากโทษปรับเดิม 2,000 บาท ไม่มีใครเกรงกลัว  เจตนาทำเพื่อต้องการไม่ให้เยาวชนได้เข้าถึงสลากตั้งแต่อายุน้อยๆ จึงกำหนดห้ามขายสลากในสถานศึกษา และห้ามขายให้ผู้ที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ ข้อท้วงติงต่างๆยังสามารถไปทบทวนแก้ไขได้ในชั้นกมธ.ต่อไป

เมื่อถึงการลงมติ   มีผู้รับหลักการ 140 ไม่รับ  1 งดออกเสียง 4 ไม่ลงคะแนน 1

จากนั้นที่ประชุมตั้งคณะกรรมาธิการมาพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ต่อไป

matemnews.com

10 มกราคม 2562