Home ทั่วไป เลื่อนเลือกตั้งเสียมากกว่าได้

เลื่อนเลือกตั้งเสียมากกว่าได้

169
0
SHARE

สวนดุสิตโพล ประกาศในเว็บไซต์เมื่อตอนเช้า 13 ม.ค.2562 จากกระแสข่าวการเลื่อนวันเลือกตั้งที่อาจไม่ใช่วันที่ 24 ก.พ. 2562 ตามเดิม ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง แต่หากจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนเลือกตั้ง กกต. จะต้องจัดการให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.2561 ตามกรอบกฎหมายที่กำหนดนั้น ล่าสุดจากการสำรวจความเห็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,029 คน ระหว่าง 8-12 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า

ร้อยละ31.50 ระบุว่า ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายเห็นแก่ส่วนรวม ไม่สร้างความวุ่นวายให้บ้านเมือง

ร้อยละ 23.32 ระบุว่า กกต.ต้องประกาศวัน เวลา เลือกตั้งที่ชัดเจน

ร้อยละ 20.11 ระบุว่า ส่งผลกระทบกับรัฐบาลและกกต. มีกระแสข่าวในทางลบ

ร้อยละ 17.96 ถูกมองว่าเป็นการซื้อเวลา มีนัยยะแอบแฝง

ร้อยละ15.68 ระบุว่า ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว ก็ต้องมีการเลือกตั้ง

ข้อดีของการเลื่อนเลือกตั้ง พบว่า ร้อยละ48.45 ระบุว่า ทั้งผู้สมัครและพรรคการเมืองมีเวลาเตรียมตัว ลงพื้นที่หาเสียงได้มากขึ้น ร้อยละ 29.19 กกต.มีเวลาเตรียมการต่างๆ เกี่ยวกับเลือกตั้งอย่างรอบคอบ รัดกุม ร้อยละ27.95 ระบุว่า ประชาชนมีเวลาในการตัดสินใจมากขึ้น

ข้อเสีย

ร้อยละ49.17ระบุว่า จะทำให้ บ้านเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ร้อยละ44.97 ระบุว่า ทิศทางการเมืองไม่ชัดเจน อึมครึม เสียเวลา

ร้อยละ30.70 มองว่าเกิดความขัดแย้ง ใส่ร้าย โจมตีทางการเมืองมากขึ้น

เมื่อพิจารณาแล้วประชาชน ร้อยละ 63.75 มองว่าการเลื่อนเลือกตั้งไม่คุ้มค่า เพราะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจ การเมืองขาดเสถียรภาพ เสื่อมเสียภาพลักษณ์ เป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมือง ส

ร้อยละ 36.25 มองว่า คุ้มค่า เพราะมีเวลาในการเตรียมพร้อม และพิจารณาดำเนินการเรื่องต่างๆ ได้อย่างรอบคอบมากขึ้น จะได้ไม่เสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์

matemnews.com 

13 มกราคม 2562