Home ข่าวทั่วไปรอบวัน คนกรุงเทพฯรู้ยัง – เช้า 17 ม.ค.2562 ฝุ่นจิ๋วอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ใน 16 พื้นที่

คนกรุงเทพฯรู้ยัง – เช้า 17 ม.ค.2562 ฝุ่นจิ๋วอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ใน 16 พื้นที่

189
0
SHARE

เฟชบุ้คกรมควบคุมมลพิษ  https://goo.gl/RkcKdF

กรมควบคุมมลพิษ เผยแพร่ในเฟชบุ้ค เมื่อเช้าวันที่ 17 ม.ค.2562 สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศลอยตัวไม่ดี สงบในช่วงเช้า สภาพอากาศปิด มีหมอกในตอนเช้า ระดับต่ำๆ ไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้ 17 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศในระดับถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดย พื้นที่ริมถนน โดยสถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงผลค่าฝุ่นละออง PM2.5 โดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 16 พื้นที่ พื้นที่ทั่วไป (ห่างจากริมถนนสายหลัก) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 9 พื้นที่

คาดการณ์ ว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับปานกลาง และจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล จะยังไม่มีฝนตกในพื้นที่

=> คพ. ได้ประสานงานกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กทม. บก.จร. ขนส่ง กองทัพฯ กรมอุตุนิยมวิทยา และผวจ.ปริมณฑล ทั้ง 5 จว. เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างต่อเนื่อง เช่น บก.จร. เพิ่มจำนวนจุดตรวจวัดรถยนต์ควันดำเป็น 20 จุด กทม. กวาดล้างถนนอย่างเข้มงวดทุกวัน พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เร่งคืนพื้นที่ผิวจราจร ลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละออง อย่างต่อเนื่อง

matemnews.com 

17 มกราคม 2562