Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สนช.ผ่านกฎหมายไม่ให้ตำรวจยึดใบขับขี่ประชาชน – ใช้ใบขับขี่อิเลตทรอนิก – นำระบบตัดแต้มมาใช้

สนช.ผ่านกฎหมายไม่ให้ตำรวจยึดใบขับขี่ประชาชน – ใช้ใบขับขี่อิเลตทรอนิก – นำระบบตัดแต้มมาใช้

120
0
SHARE

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.) มีการประชุมที่อาคารรัฐสภา เมื่อตอนเช้าวันที่ 17 ม.ค.2562  นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)เป็นผู้เสนอ  โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อภิปรายชี้แจงหลักการและเหตุผลว่า

เนื่องจากจำนวนอุบัติหตุเกิดมากขึ้น โดยสาเหตุ คือ การไม่เคารพระเบีบบวินัย และไม่กลัวโทษ จึงจำเป็นต้องสร้างและควบคุมวินัยจราจรให้มีความสากล และสอดรับกับเทคโนโลยี อีกทั้งกฎหมายเก่าใช้บังคับนานแล้ว ไม่ทันสมัย ไม่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน จึงต้องแก้ไขให้สอดคล้อง มีความสากล เช่นเดียวกับนานาประเทศ ในร่างกฎหมายนี้มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมการขนส่งทางบกประสานจัดทำข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกประวัติของผู้ขับขี่และการทำผิดกฎหมาย รวมทั้งข้อมูลทะเบียนรถ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมดูแล และบันทึกคะแนนความประพฤติ หากผู้ใดถูกตัดจนหมด ต้องถูกพักใบขับขี่ 90 วัน และเข้าอบรมวินัยจราจรกับกรมการขนส่งทางบก และรองรับการใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต  รวมถึงปรับแก้ไขระบบบันทึกความประพฤติให้สอดรับเทคโนโลยีให้เสมอภาค มีประสิทธิภาพ และยกเลิกอำนาจพนักงานจราจรเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ เป็นให้อำนาจพนักงานจราจร  ตรวจบัตรอนุญาตแทน   เพื่อแก้ปัญหาที่ต้องใช้ใบขับขี่คู่กับการขับรถ และสอดรับใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังให้ชำระค่าปรับได้ทั้งทางไปรษณีย์ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคาร และสถานีตำรวจทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน  สตช.ได้เปิดเวทีรับฟังความเห็น ตามมาตรา 77 ซึ่งผลการรับฟังต่างเห็นด้วย ขณะเดียวกัน สตช.พร้อมทำกฎหมายรอง กำหนดระเบียบอีก 8 ฉบับให้เสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ร่างนี้ใช้บังคับ

จากนั้นสมาชิก สนช.อภิปราย  ส่วนใหญ่เห็นด้วย  มีการตั้งข้อสังเกตว่า  ควรเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่ถูกใบสั่ง สามารถชี้แจงหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาได้ เนื่องจากบางครั้งเป็นเหตุสุดวิสัย และเห็นควรให้ผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์เข้าอบรมความรู้รื่องการขับขี่รถ และเพิ่มช่องทางชำระค่าปรับทางอิเล็กทรอนิกส์ บางคนร่างกฎหมายดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนว่า หากมีการบังคับใช้ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แล้วยังต้องพกใบขับขี่เดิมอีกหรือไม่ จึงเสนอให้มีการแก้ไขในชั้นกรรมาธิการให้ชัดเจน

อภิปรายจนเป็นที่พอใจแล้ง  ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ งดออกเสียง 2 เสียง เห็นชอบร่างกฎหมายจราจรทางบกในวาระแรก แล้วตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา

matemnews.com 

17 มกราคม 2562