Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ข้าวเหนียวมะม่วงพลเอกประวิตรเลี้ยงนักท่องเที่ยวจีนเหลือทิ้งเพียบ

ข้าวเหนียวมะม่วงพลเอกประวิตรเลี้ยงนักท่องเที่ยวจีนเหลือทิ้งเพียบ

163
0
SHARE

เฟชบุ้ค  CSI LA

https://goo.gl/n1gPgK

ผลงานแบบป้อมๆ

มีคนวงในถ่ายภาพมาแฉครับว่า งานจัดเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วง เมื่อคืนนนี้ของเหลือทิ้งเพียบ เงินที่มาจากภาษีประชาชนทั้งนั้น ได้ถูกมีการใช้อย่างทิ้งขว้าง เสียดายเงินภาษีคนไทยจริงๆ

matemnews.com

21 มกราคม 2562