Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ประกาศพื้นที่ฝุ่นจิ๋วเกินค่ามาตรฐาน

ประกาศพื้นที่ฝุ่นจิ๋วเกินค่ามาตรฐาน

108
0
SHARE

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แถลงแก่ผู้สื่อข่าว  21 ม.ค.2562 ว่า จากการประสานข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษ เมื่อเวลา 05.00 น. พบว่ามีจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน คือ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เกินค่ามาตรฐาน 100 ได้แก่

กรุงเทพมหานคร (ริมถ.กาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน แขวงบางนา เขตบางนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ แขวงดินแดง และริมถ.ดินแดง เขตดินแดง ริมถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน ริมถ.อินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี ริมถ.ลาดพร้าว และแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง)

จ.นนทบุรี (ต.บางกรวย อ.บางกรวย)

จ.ปทุมธานี (ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง)

จ.สมุทรปราการ (ต.ทรงคะนอง และต.บางตลาด อ.พระประแดง ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง)

จ.สมุทรสาคร (ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน ริมถ.คู่ขนานพระราม 2 อ.เมืองสมุทรสาคร)

จ.นครปฐม (ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม)

มีค่า PM2.5 ระหว่าง 54 – 87 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ AQI มีค่าระหว่าง 109 – 192 ซึ่งคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ปภ.ได้ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยสนับสนุนปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำ เพิ่มความชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินมาตรการควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัด ส่วนพื้นที่ริมทางหลวงให้เฝ้าระวังการเผาในเขตริมทางหลวงอย่างเข้มข้น อีกทั้งประชาสัมพันธ์ผลกระทบของหมอกควันต่อสุขภาพอนามัย และข้อมูลคุณภาพอากาศให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่ประชาชนตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนใช้รถโดยสารสาธารณะ งดเว้นการเผาขยะและเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันสถานการณ์หมอกควันมิให้รุนแรงมากขึ้น สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุมให้หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน เพราะจะสูดดมฝุ่นละอองจำนวนมากเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เจ็บป่วยได้ รวมถึงใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน  เพื่อป้องกันมิให้สูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย

ส่วนผู้ขับขี่ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ เพราะทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางอยู่ในระดับต่ำ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานแก้ไขปัญหาโดยด่วนต่อไป

matemnews.com

21 มกราคม 2562