Home ข่าวทั่วไปรอบวัน จาตุรนต์ ฉายแสง เปิดนโยบายไทยรักษาชาติ เสนอ 10 ปัญหาประเทศที่ต้องเร่งแก้ พร้อมเสนอ 8 มาตรการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ

จาตุรนต์ ฉายแสง เปิดนโยบายไทยรักษาชาติ เสนอ 10 ปัญหาประเทศที่ต้องเร่งแก้ พร้อมเสนอ 8 มาตรการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ

174
0
SHARE

จาตุรนต์  เปิดนโยบายไทยรักษาชาติ เสนอ 10 ปัญหาประเทศที่ต้องเร่งแก้ พร้อมเสนอ 8 มาตรการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ เตรียมทยอยเสนอทุกวันและจะรวบยอดเสนอนโยบายภาพรวมในวันที่ 29 มกราคม นี้

นายจาตุรน์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ  โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว ว่า มีคำถามมาเยอะว่าเมื่อไหร่ไทยรักษาชาติจะเปิดนโยบาย ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่านโยบายนั้นมีพร้อมอยู่แล้วครับ พร้อมขนาดใช้แก้ปัญหาใหญ่ๆของประเทศได้เลย แต่การเปิดนโยบายในการเลือกตั้งครั้งนี้มีรายละเอียดที่ต้องระมัดระวังอยู่มากทั้งข้อกฎหมายใหม่ๆและยุทธศาสตร์ชาติเป็นต้น บางเรื่องถ้าไปเกี่ยวกับงบประมาณก็อาจต้องคำนวณและวิเคราะห์ความคุ้มค่าและชี้แจงแสดงที่มาของงบประมาณด้วย จึงจะทยอยเปิดนโยบายในเรื่องหลักๆที่สคัญมากๆเสียก่อนและบางเรื่องโดยเฉพาะที่ลงรายละเอียดก็อาจต้องรอไว้แถลงกันในโค้งสุดท้ายครับ

ในขั้นนี้ขอเริ่มด้วยการตั้งโจทย์เสียก่อน ประเทศนี้มีปัญหามากมายสะสมมา โพลล์ต่างๆไปถามประชาชนก็ได้ปัญหามาคล้ายๆกัน ผมจึงขอตั้งประเด็นว่า ถ้าจะมีนโยบายแก้ปัญหาประเทศอย่างไร ก็ขอเสนอปัญหาประเทศสัก 10 เรื่อง ดังนี้

1.เศรษฐกิจเติบโตช้า

2.เกษตรกรยากจน/ประชาชนรายได้ตกต่ำ

3.หนี้ครัวเรือนเพิ่ม

4.รวยกระจุก จนกระจาย

5..ส่งออกต่ำ/ท่องเที่ยวลด

6.สังคมเหลื่อมล้ำ

7.ยาเสพติดเกลื่อนเมือง

8.คอรัปชั่นสูง

9.การศึกษาล้าหลัง

10.มลภาวะในเมืองใหญ่

นายจาตุรนต์กล่าวว่าปัญหาเหล่านี้แก้ได้ไทยรักษาชาติมีนโยบาย ตนจะทยอยเสนอตั้งแต่วันนี้ แล้วจะไปเสนอรวบยอดอีกทีในวันที่ 29 มกราคม นี้

นายจาตุรนต์ยังได้เสนอนโยบายเศรษฐกิจของไทยรักษาชาติโดยกล่าวว่าปัญหาใหญ่ 10 ข้อที่ผมยกขึ้นมารวบรวมาจากเรื่องที่เป็นที่สนใจมากๆ แต่จะว่าเป็นตัวอย่างก็ได้เพราะยังมีอีกมากมายหลายปัญหา ในภาพรวมขอเสนอทิศทางของนโยบายเป็นสโลแกนว่า “พลิกฟื้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาส กระจายความมั่งคั่ง สร้างสังคมเป็นสุข”

ในบรรดาปัญหาทั้งหลายนั้ที่ประชาชนทุกวงการให้ความสนใจมากที่สุดคือปัญหาเศรษฐกิจ ตนจึงขอเสนอนโยบายเศรษฐกิจก่อนเป็นอันดับแรกด้วยนโยบายและมาตรการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ 8 ข้อดังนี้

1.รัฐบาลจากการเลือกตั้งต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นเพื่อฟื้นการลงทุนจากในและต่างประเทศ

2.สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

2.1 เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรด้วยนโยบายเกษตรและดูแลพืชผลเกษตรที่ราคาตกต่ำ

2.2 เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป ที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของ

              ตลาดโลก

2.3 สร้างการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อ ผลิต แปรรูป และ หา 

     ตลาดโดยใช้ digital marketing ในการเชื่อมผลิตภัณฑ์เกษตรไทยสู่ตลาดโลก

2.4 ลดต้นทุน และ แก้ปัญหาการผูกขาด

2.5 สร้าง Smart Farmer ที่มีทักษะการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

2.6 จัดตั้งกองทุนสร้างเสริมศักยภาพเกษตรกร และสินเชื่อระยะยาวส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีค่า  

3.เร่งการส่งออกโดยใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเดิม12ฉบับมากขึ้นและเปิดเจรจาการค้ากับ 

  กลุ่มประเทศที่ มีศักยภาพ

4.เร่งส่งเสริมการค้าชายแดน สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและแก้ไขกฎระเบียบที่อุปสรรค

5.เพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว

6.ปรับปรุงการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปรับลดงบประมาณ 

   กลาโหมและอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นลง

7.เร่งลงทุนใน Mega project ด้านคมนาคม

8. เปิดรับและจัดระบบแรงงานข้ามชาติใหม่

นายจาตุรนต์ย้ำว่า ไทยรักษาชาติมีความพร้อมในการเสนอนโยบายเต็มที่และจะเสนอในส่วนอื่นๆต่อไปโดยจะไปสรุปภาพรวมในวันที่ 29 มกราคม นี้

10 ปัญหาของประเทศที่ต้องแก้

พลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วย 8 มาตรการ

matemnews.com

26 มกราคม2562