Home ข่าวทั่วไปรอบวัน นักการเมืองแห่แจ้งกกต.ขอใช้โซเชียลมีเดียหาเสียง

นักการเมืองแห่แจ้งกกต.ขอใช้โซเชียลมีเดียหาเสียง

142
0
SHARE

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ประชุม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง   และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง  ใน 30 เขตของกรุงเทพมหานคร จำนวน 120 คน พร้อมด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง เมื่อตอนเช้าวันที่ 28 ม.ค.62 ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   โดยได้กล่าวมอบนโยบาย ว่า

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งภายใต้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มีหลักเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้ปฏิบัติหน้าที่จึงต้องศึกษาและความทำเข้าใจกฎหมายและระเบียบต่างๆ ตั้งแต่การรับสมัครไปจนถึงการประกาศผลการนับคะแนน  เพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดบกพร่องจนนำไปสู่การร้องเรียนต่างๆ  โดยขอให้ยึดหลักรวดเร็วทันต่อเวลา เที่ยงตรงไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใด  เพราะการปฏิบัติหน้าที่สามารถให้คุณให้โทษกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้  วางตัวเป็นกลางทางการเมืองเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้มีการแข่งขันสูง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการเลือกตั้งจึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด  อีกทั้งเราอยู่ในยุคโซเชียลมีเดีย  ที่มีการส่งต่อข้อมูลทั้งจริงและเท็จเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงขอให้ทำงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง นอกจากนี้ขอให้มีความเป็นจิตอาสาสาธารณะให้ความร่วมมือกับผู้ใช้สิทธิและผู้สมัครอย่างเต็มที่ แม้ กกต.ประจำเขตเลือกตั้งจะมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ใช้สิทธิ แต่ขอให้สวมวิญญาณผู้ให้บริการที่ดีด้วย ยืนยันว่า กรรมการการเลือกตั้งพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานทุกรูปแบบ ไม่ต้องเป็นกังวลต่อความรับผิดหรือความรับผิดชอบ เราจะดูแลทุกท่านอย่างเต็มที่ ขอให้ทำงานเต็มความสามารถเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม

หลังจากนั้น นายอิทธิพร บุญประคอง ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต นอกเขต และนอกราชอาณาจักร ทางอินเตอร์เน็ตในวันนี้เป็นวันแรกว่า เราเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 19 ก.พ.  ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไม่น้อย  ผู้ที่ลงทะเบียนนอกเขต  และนอกราชสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดได้ทาง www.khonthai.com โดยในเว็บไซด์มีรายละเอียดของแต่ละประเทศ และมีขั้นตอนในการลงทะเบียน โดยมีการชี้แจ้งไว้แล้ว ส่วนถ้าผู้ใดที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตของตัวเองต้องยืนยันด้วยตัวเองในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ หรือยืนยันทางไปรษณีย์

กรณีที่มีพรรคการเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน  มีสิทธิในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ทั่วประเทศแค่ 4 พรรค ว่า ตนไม่ได้มีข้อกังวลใดๆ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลในช่วงประมาณวันที่ 20 ม.ค.  พรรคการเมืองหลายพรรคกำลังเร่งดำเนินการอยู่ ตนเชื่อว่าขณะนี้มีเพิ่มขึ้นอีกมาก คงไม่ได้หยุดอยู่แค่ 4 พรรค ดังนั้นเมื่อพรรคการเมืองที่ดำเนินการตามกฎหมายครบถ้วนแล้วก็เพียงแค่แจ้งให้กกต.ทราบตามเงื่อนไข หลังจากนั้นจึงจะส่งผู้สมัครเลือกตั้งส.ส.ได้

ทางด้าน น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร  ให้สัมภาษณ์นักข่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ตนจะไปร่วมประชุมกับทางปลัด กทม. เพื่อหารือถึงการกำหนดจุดปิดป้ายหาเสียงเลือกตั้งของทั้ง 30 เขต กทม. เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการกำหนดสถานที่ จากนั้นตนจึงจะนำมาประกาศจุดต่างโดยพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม   เรื่องการแจ้งใช้สื่อโซเชียล ของว่าที่ผู้สมัคร พรรคการเมือง รวมทั้งผู้ช่วยหาเสียง  ขณะนี้มีว่าที่ผู้สมัครและพรรคการเมืองจากหลายพรรค  ทยอยเข้ามาแจ้งวิธีการและช่องทางการหาเสียงอย่างต่อเนื่อง  ถือว่ามีจำนวนมากพอสมควร  โดย กกต. กทม.เปิดให้ผู้ประสงค์จะหาเสียงทางสื่อโซเชียลเข้ามาแจ้งได้โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่รับสมัคร ส.ส.กทม. แบบเขต จะใช้อาคารกีฬาเวสน์ 2 ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง  ระหว่างงวันที่ 4-8 ก.พ.  จะใช้สถานที่สมัครรวม แต่จะจัดจุดรับสมัคร 30 เขต  โดยจะมีการจับสลาก 2 ครั้งสำหรับผู้ที่มาก่อน 8.30 น. ของวันที่ 4 ก.พ. โดยครั้งแรกจะเป็นการจับลำดับการจับสลาก และในครั้งที่สองเป็นการจับหมายเลขของผู้สมัคร  คาดว่าจะมีผู้เดินทางมาถึงก่อนเวลา 8.30 น. จำนวนมาก เพราะต่างคาดว่าจะได้เลยที่จำง่าย 

matemnews.com 

28 มกราคม 2562