Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สุดยอดผู้โชคดีในกิจกรรม “TIP LADY แจกโชคลุ้นรถ” รับรถยนต์มูลค่า 4.7 แสนบาท

สุดยอดผู้โชคดีในกิจกรรม “TIP LADY แจกโชคลุ้นรถ” รับรถยนต์มูลค่า 4.7 แสนบาท

325
0
SHARE

วันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ ร่วมกับ ทิพยประกันภัย จัดกิจกรรมจับรางวัล “TIP LADY แจกโชคลุ้นรถ” โดยผู้โชคดีจะได้รับรางวัลรถยนต์ Toyota Yaris ATIV รุ่น 1.2 J สีแดง จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 479,000 บาท

ซึ่งในงานได้รับเกียรติจาก คุณประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มาเป็นประธานในพิธีการจับรางวัล พร้อมด้วย คุณนิยะดา มาลีวัลย์ เจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นสักขีพยาน นอกจากนั้นในงานวันนี้ ยังประกอบไปด้วย ประธานและผู้บริหารจากบริษัท อะมิตี้ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ผู้บริหารและพนักงาน จาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

ในที่สุดผู้โชคดีตัวจริงที่ได้รับรางวัล รถยนต์ Toyota Yaris ATIV รุ่น 1.2 J สีแดง จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 479,000 บาท ได้แก่

คุณเมษยา หมื่นแก้ว

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.tipinsure.com

หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะติดต่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลผ่านทางโทรศัพท์และจดหมายลงทะเบียนตามหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ ที่ได้แจ้งไว้ตอนซื้อกรมธรรม์ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไปขอขอบคุณทุกๆท่าน ที่ให้ความสนใจกิจกรรมครั้งนี้ และคอยติดตามกิจกรรมดีๆจาก Tip Lady ได้เร็วๆนี้ ทั้งทาง FB Fanpage และ www.Tipinsure.com

กำหนดวันแจกรางวัล

ในวันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจะต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 TIP LADY กับ บมจ.ทิพยประกันภัย โดยที่กรมธรรม์ต้องมีผลความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยในวันที่แจกรางวัล (วันที่ 8 มี.ค. 2562)

2. หากกรมธรรม์จะหมดอายุก่อนวันที่จับรางวัล (วันที่ 31 ม.ค. 2562) ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจะต้องต่ออายุกรมธรรม์ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2561 จึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล

3. ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจะต้องไม่มีการเปลี่ยน ยกเลิก หรือลดแผนกรมธรรม์ นับจากวันที่ซื้อถึงตลอดอายุกรมธรรม์

4. ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายในวันที่ 10 ม.ค. 2561 จึงจะที่มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล

5. ของรางวัลไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่น ๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถ

โอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้

6. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ทั้งนี้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

7. พนักงานประจำหรือลูกจ้าง และครอบครัวของพนักงาน บมจ.ทิพยประกันภัย และ บจก.อะมิตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล

8. การแจกรางวัลจะทำการจับแจกของรางวัลจากผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่ทำตามเงื่อนไขกติกาถูกต้องครบทุกขั้นตอนเท่านั้น

9. การจับรางวัลทั้งหมดจัดขึ้นที่ บจก.อะมิตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 73 หมู่ที่ 3 ซอยไวท์เฮ้าส์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ใบอนุญาตจับฉลากเลขที่ 75/2561 ออกให้ ณ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

10. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับของรางวัลด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนเท่านั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งของรางวัลให้

11. หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มารับของรางวัลหรือไม่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับของรางวัลแทน ตามกำหนดวันแจกรางวัลที่ได้กำหนดไว้ บริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับลำดับถัดไป

12. ก่อนการรับรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนรถยนต์ สำเนากรมธรรม์ประกันรถยนต์ และเอกสารอื่นที่ใช้ยืนยันสิทธิ์ตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนการรับรางวัลภายในวันที่เจ้าหน้าที่กำหนด

13. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มาแสดง ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองลำดับถัดไป

• กรณีมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล และนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบมาด้วย

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ที่ได้รับรางวัล เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์

15. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าโอน, ค่าจดทะเบียน, ค่าภาษีป้ายทะเบียน, ค่าประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับของรางวัลโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

16. ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด