Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เหลือแค่ 41 พรรคการเมืองส่งผู้สมัคร ส.ส.ได้

เหลือแค่ 41 พรรคการเมืองส่งผู้สมัคร ส.ส.ได้

155
0
SHARE

สำนักงาน กกต. โดยนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. ได้มีหนังสือลงวันที่ 30 มกราคม  ส่งถึงผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ   แจ้งข้อมูลพรรคการเมืองที่มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  เนื่องจากว่า ได้ปฎิบัติตามเงื่อนไข 4  ประการ ตามมาตรา  141 และสามารถจัดตั้งสาขา หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ในจังหวัดที่จะส่งสมัครได้ครบถ้วน 

โดยข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม จากพรรคการเมืองที่ดำเนินกิจการทั้งสิ้น  106 พรรค  มีพรรคที่มีสิทธิส่งสมัครรวม 41 พรรค แยกเป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2550  จำนวน 16 พรรค  ประกอบด้วย  

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ส่งได้ 77 จังหวัด 

พรรคเสรีรวมไทย  ส่งได้ 77 จังหวัด 

พรรคประชาธิปัตย์ ส่งได้ 77 จังหวัด

พรรคเพื่อชาติ ส่งได้ 74 จังหวัด 

พรรคภูมิใจไทย ส่งได้ 67 จังหวัด

พรรคเพื่อไทย ส่งได้ 61 จังหวัด

พรรคชาติพัฒนา ส่งได้ 57 จังหวัด

พรรคชาติไทยพัฒนา ส่งได้ 49 จังหวัด

พรรคไทยรักษาชาติ ส่งได้ 43 จังหวัด

พรรคพลังท้องถิ่นไทย ส่งได้  29 จังหวัด

พรรคประชาธิปไตยใหม่ ส่งได้ 33 จังหวัด

พรรคเพื่อธรรม ส่งได้ 15 จังหวัด

พรรคพลังไทยรักชาติ ส่งได้ 7 จังหวัด

พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย ส่งได้ 2 จังหวัด

พรรคสังคมประชาธิปไตย ส่งได้ 9 จังหวัด

และพรรคพลังสหกรณ์ ส่งได้ 1 จังหวัด

ขณะที่พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง 2560  มีทั้งสิ้น 25 พรรคการเมือง ประกอบด้วย

พรรคพลังประชารัฐ ส่งได้ 70 จังหวัด

พรรคอนาคตใหม่ ส่งได้ 69 จังหวัด

พรรคประชาชาติ ส่งได้ 57 จังหวัด

พรรคประชาชนปฏิรูป ส่งได้ 55 จังหวัด

พรรครวมพลังประชาชาติไทย ส่งได้ 43 จังหวัด

พรรคพลังชาติไทย ส่งได้ 43 จังหวัด

พรรคพลังปวงชนไทย ส่งได้ 37 จังหวัด

พรรคประชาภิวัฒน์ ส่งได้ 35 จังหวัด

พรรคเพื่อนไทย ส่งได้ 33 จังหวัด

พรรคประชาธรรมไท ส่งได้ 31 จังหวัด

พรรคพลังธรรมใหม่ ส่งได้ 22 จังหวัด

พรรครวมใจไทย ส่งได้ 18 จังหวัด

พรรคเพื่อคนไทย ส่งได้ 11 จังหวัด

พรรคเศรษฐกิจใหม่ ส่งได้ 10 จังหวัด

พรรคไทยธรรม ส่งได้ 9 จังหวัด

พรรคแผ่นดินธรรม ส่งได้ 5 จังหวัด

พรรคพลังไทสร้างชาติ ส่งได้ 5 จังหวัด

พรรคไทยรุ่งเรือง ส่งได้ 5 จังหวัด

พรรคประชานิยม ส่งได้ 3 จังหวัด

พรรคพลังแผ่นดินทอง ส่งได้ 1 จังหวัด

พรรคทางเลือกใหม่ ส่งได้ 1 จังหวัด

พรรคพลังแรงงานไทย ส่งได้ 1 จังหวัด

พรรคพลังรัก ส่งได้ 2 จังหวัด

พรรคกลาง ส่งได้ 1 จังหวัด  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแจ้งข้อมูลดังกล่าว  สำนักงานได้แยกแจ้งเป็นรายจังหวัด เนื่องจากบางพรรคไม่มีการตั้งสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองในจังหวัดนั้นๆ ก็จะทำให้ไม่สามารถส่งผู้สมัครในจังหวัดดังกล่าวได้  สำหรับการส่งข้อมูลทาง กกต.กลางจะมีการอัพเดทข้อมูลพรรคการเมืองที่มีสิทธิส่งผู้สมัคร ให้กับ ผอ.ประจำจังหวัดไปจนถึงวันที่ 8 ก.พ.  ซึ่งเป็นสุดท้ายของการรับสมัคร ส.ส.

Matemnews.com

1 กุมภาพันธ์ 2562