Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ฝุ่นจิ๋วไม่ได้ไปไหน 5 ก.พ.2562 กลับมาเหมือนเดิม – เกินมาตรฐานทุกพื้นที่

ฝุ่นจิ๋วไม่ได้ไปไหน 5 ก.พ.2562 กลับมาเหมือนเดิม – เกินมาตรฐานทุกพื้นที่

154
0
SHARE

เฟชบุ้ค  กรมควบคุมมลพิษ

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

=> ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน เกือบทุกพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 1 พื้นที่

=> การดำเนินงาน

1. กทม. ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม Big Cleaning ทุกวัน ทุกเขต ตลอดทั้งสัปดาห์

2. กรมการขนส่งทางบก ตรวจจับรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำ บนถนนสายหลัก-สายรอง ที่เข้าสู่ กทม. โดยตั้งแต่วันที่ 1-3 ก.พ. 62 พบรถควันดำสั่งห้ามใช้แล้ว 161 คัน ออกใบเตือนให้ปรับปรุง 72 คัน และตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 62 ได้เพิ่มมาตรการให้ผู้ประกอบการนำรถเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

=> คาดการณ์สถานการณ์

จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้น ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้

matemnews.com

5 กุมภาพันธ์ 2562