Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สพฐ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูกับนักเรียนมัธยม 86 คนสร้างบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของโรงเรียนตัวเอง

สพฐ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูกับนักเรียนมัธยม 86 คนสร้างบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของโรงเรียนตัวเอง

243
0
SHARE

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อตอนเช้าวันที่ 5 ก.พ.2562  เสร็จแล้วแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนว่า

ขณะนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ดีขึ้น ไม่มีปริมาณเกินค่ามาตรฐาน ตั้งแต่ 4 ก.พ.2562 โรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั้งในกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม  แจ้งปิดเรียนสอนเพียง 11 แห่ง จากทั้งหมด 1,280 โรง  ล่าสุดในวันนี้ได้รับรายงานโรงเรียนทยอยเปิดเรียนจนเกือบครบแล้ว ยกเว้นเพียง 3 โรงเรียนใน 3 จังหวัดที่ยังคงปิดเรียนอยู่ โดยมีนักเรียนได้รับผลกระทบ 2,843 คน ได้แก่

กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบางบัว ปิดเรียน 4-5 ก.พ.

จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนหนามแดง (เขียวอุทิศ)

จังหวัดนครปฐม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 4-6 ก.พ.

สาเหตุที่ยังปิดต่อก็เพื่อล้างทำความสะอาดอาคาร สถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน ไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งขึ้นมา

สพฐ.ให้อำนาจผู้อำนวยการโรงเรียนใช้อำนาจ ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจหากเห็นว่าไม่ปลอดภัยก็สามารถสั่งปิดได้ไม่เกิน 7 วัน

ตั้งแต่ปิดเรียนชั่วคราว 2 วัน 31 ม.ค. – 1 ก.พ.ที่ผ่านมา  น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น แต่ระยะยาวก็ต้องช่วยกันดูแล  ที่ผ่านมาได้หารือร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้ขอความร่วมมือช่วยกันดูแล รณรงค์ตั้งแต่การสำรวจยานพาหนะของผู้ปกครอง  การวัดค่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 วันละ 4 ช่วงเวลา และนำข้อมูลมาวางแผนร่วมกับคณะกรรมการการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง   ร่วมกันแก้ไขปัญหา

สพฐ.ได้เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  สร้างนวัตกรรมวัดปริมาณฝุ่นละอองด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ให้กับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 86 คน ใน 43 โรงเรียน กทม.และปริมณฑล ในวันที่ ในวันที่ 15 ก.พ.นี้ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี   เป็นการต่อยอดการเรียนรู้จากสิ่งที่ได้เรียนวิทยาการคำนวณ   เด็กจะได้ฝึกการเขียนโปรแกรม (Coding) การวัดตรวจ  วัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของโรงเรียนตัวเอง

matemnews.com

5 กุมภาพันธ์ 2562