Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ครม.เพิ่มโทษโฆษณาอาหารเว่อร์ – ศิลปิน ดารา ผู้มีชื่อเสียงต่างๆที่รับรีวิว – ชาวบ้านผู้ใช้พูดเกินจริงโดนหมด

ครม.เพิ่มโทษโฆษณาอาหารเว่อร์ – ศิลปิน ดารา ผู้มีชื่อเสียงต่างๆที่รับรีวิว – ชาวบ้านผู้ใช้พูดเกินจริงโดนหมด

137
0
SHARE

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล  บ่าย 5 ก.พ.2562 ว่า

ที่ประชุมคณะรับมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแก้ไขร่างพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ… ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เสนอ เนื่องจากพ.ร.บ.ฉบับเดิมออกมาตั้งแต่ปี 2522 จึงมีการปรับแก้ในหลายประเด็นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเพิ่มโทษให้เหมาะสม โดยประเด็นสำคัญคือ

1. ให้อย.มีอำนาจมอบหมายผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศทำหน้าที่ปรเมินเอกสารวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังให้ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกระบวนการที่เกี่ยวข้องนี้ จากเดิมอย.เป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย แต่ด้วยงบประมาณมีจำกัดเลยทำได้ล่าช้า แต่จากนี้เมื่อผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองก็จะทำให้การดำเนินการเร็วขึ้น

2. ให้ผู้รับอนุญาตผลิตเพื่อการส่งออกสามารถผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออกตามข้อกำหนดของประเทศคู่ซื้อได้ โดยรายงานข้อมูลเกี่ยวกับอาหารให้ผู้อนุญาตทราบ และเก็บเอกสาร หลักฐาน เกี่ยวกับข้อกำหนดของประเทศผู้สั่งซื้อ มาให้ผู้อนุญาตตรวจสอบแทนการขออนุญาตเฉพาะคราว และต้องรายงานให้คณะกรรมการอาหารทราบ ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการดำเนินการทางการค้ามากขึ้น เพราะกฎหมายเดิมผู้รับอนุญาตผลิตเพื่อการส่งออกจะยกเว้นอาหารประเภทเดียวเท่านั้น คืออาหารควบคุมเฉพาะ เช่น นมผงสำหรับเด็กสามารถผลิตตามาตรฐานต่างประเทศได้ ไม่ต้องมาขออนุญาตผลิต แต่กฎหมายใหม่ ยกเว้นให้อาหารส่งออกทุกประเภท เช่น อาหาควบคุมเฉพาะ อาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐาน อาทิ นม อาหารกระป๋อง ชา สมุนไพร อาหารที่ต้องมีฉลาก อย่าง ลูกชิ้น ไส้กรอก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มข้อยกเว้นเพิ่มเติมจากคุณภาพหรือมาตรฐาน เช่นการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ภาชนะบรรจุ และอาจยกเว้นการขออนุญาตอีกด้วย

3.ให้อำนาจ รมว.สาธารณสุขมีอำนายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการโฆษณาอาหาร อายุใบอนุญาตโฆษณา และการดำเนินการกับผู้กระทำผิดกับผู้โฆษณา ทันที นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มบทลงโทษกรณีมีการโฆษณา หลอกลวง โออ้วดเกินจริง จากเดิมจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ก็เพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4.การเพิ่มเติมลักษณะอาหารไม่บริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการปลอมปนที่เกี่ยวกับความสะอาด หรือปลอมปนยารักษาโรค และปรับทลงโทษหากเจอผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์ จากโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ก็เพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังปรับเรื่องการพิจารณาโดยหากอย.ระบุได้ว่ามีการปลอมปนต่างๆ จริง เช่น ยาลดความอ้วน ให้สั่งลงโทษทันที แทนการที่ต้องเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ส่งฟ้องศาล ซึ่งใช้เวลานานเป็นปี พร้อมกันนี้ยังให้อำนาจเลขาธิการ อย.หรือผู้แทนดำเนินการเปรียบเทียบปรับกับผู้กระทำผิดที่มีอัตราโทษปรับสถานเดียว หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และให้เลขาอย.สั่งทำลายของกลางด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้ด้วย

ในการปรับแก้พ.ร.บ.อาหารครั้งนี้จะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจมากขึ้นจากการที่ให้มีผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณา วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร และเมื่อมีการควบคุมการโฆษณาก็จะทำให้มั่นใจว่าจะไม่ถูกหลอกลวงด้วย เป็นการแยกแยะให้เห็นชัดเจนระหว่างอาหาร กับยา

ขณะที่  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แถลงว่า ในการกำกับเรื่องการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารนั้นจะครอบคลุมถึงลักษณะการสัมภาษณ์ประชาชน โดยอ้างว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้ด้วย รวมถึงกรณีศิลปิน ดารา ผู้มีชื่อเสียงต่างๆ ที่ไปรับรีวิวผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารเสริมต่างๆ ด้วย และจะไม่สามารถอ้างได้ว่าเพราะตรวจสอบผลิตภัณฑ์แล้วว่ามีเลขอย.รับรองแล้วจึงรับรีววิไม่ได้  เพราะย้ำว่าอย.ไม่เคยให้โฆษณาโอ้อ้วด โดยเฉพาะกรณีที่มีสารต้องห้าม ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์อาหารไม่บริสุทธิที่ตรวจตรวจสอบ จับกุมได้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีการลักลอบผสมยาลดความอ้วน และยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น.

matemnews.com

5 กุมภาพันธ์ 2562