Home ข่าวทั่วไปรอบวัน 6828 คน สมัคร ส.ส.เขต – 244 คนสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ

6828 คน สมัคร ส.ส.เขต – 244 คนสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ

395
0
SHARE

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. แถลงข่าวที่สำนักงาน กกต.ถนนแจ้งวัฒนะเมื่อตอนเย็รนวันที่ 5 ก.พ.2562 ภายหลังการปิดรับสมัครส.ส.วันที่ 2 ว่า

มีการรับสมัครส.ส.เขตในวันนี้ 883 คน รวมการเปิดรับสมัคร 2 วัน มีผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตแล้ว 6,828 คน

ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อมี 3 พรรคการเมืองที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น มีผู้สมัครรวม 229 คน  รวม 2 วัน ยื่นสมัครแล้ว 5 พรรคการเมือง  ผู้สมัครรวม 244 คนเมื่อ กกต. รับสมัครแล้ว พรรคการเมืองไม่สามารถเพิ่มจำนวนผู้สมัคร หรือเปลี่ยนแปลงลำดับผู้สมัครในบัญชีรายชื่อได้ และไม่สามารถขอเงินค่าสมัครคืนได้ แต่หากขณะยื่นสมัครพบว่ามีผู้สมัครเอกสารไม่ครบถ้วน พรรคตัดรายชื่อบุคคลนั้นออกได้ หรือจะถอนเรื่องกลับไปดำเนินการให้ถูกต้องแล้วจึงนำกลับมายื่นสมัครใหม่ก็ได้ ภายใน 8 ก.พ.

ในวันที่ 8 ก.พ.62 กกต.จะมีการจัดงาน “คิกออฟเลือกตั้งส.ส.62 สร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง”  จะมีการแถลงความร่วมมือของ กกต. กับหน่วยงานอื่นๆ ที่ส่งเสริมการเลือกตั้ง รวมทั้งการลงสัตยาบันระหว่าง กกต. และพรรคการเมือง เพื่อดำเนินการเลือกตั้งให้สุจริต เที่ยงธรรม มีการแสดงชุดประตูแห่งประชาธิปไตย โดยมีประธานกกต. และกกต. ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อนำประเทศไทยสู่การเลือกตั้งส.ส.  อยากเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ทราบว่าตจัวเองจะไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค.ได้  ให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า  ขอใช้สิทธิได้ทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง โดยในเขตเลือกตั้งให้ยื่นแสดงความจำนงด้วยตนเองต่อนายทะเบียนอำเภอ  พร้อมนำหลักฐานจากหน่วยงานของตัวเองว่าติดภารกิจต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้ง จึงอาจไม่สามารถไปเลือกตั้งได้  นอกเขตเลือกตั้งลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโหวตได้ โดยในแอพพลิเคชันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครแยกเป็นรายเขต หน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิจะไปใช้สิทธิ แต่ขณะนี้เมื่อกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว  อาจจะยังไม่ปรากฏข้อมูลหน่วยเลือกตั้งที่ตนเองจะต้องไปใช้สิทธิ เพราะยังอยู่ในระหว่างการสำรวจเพื่อตั้งหน่วยเลือกตั้งอยู่ 

matemnews.com

5กุมภาพันธ์ 2562