Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี 52 คน

เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี 52 คน

100
0
SHARE

พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการกกต. แถลงข่าวเมื่อเย็น 8 ก.พ.25862 า รวมยอดสมัครส.ส.เขต ระยะเวลา  5 วัน  4-8 ก.พ.25862 มีผู้สมัครรวม  11,128  จากพรรคการเมือง 80 พรรค

พรรคการเมือง  72 พรรค ยื่นสมัครแบบบัญชีรายชื่อใน 5 วัน รวม  2,718 คน

การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี  5 วัน ยื่น  33 พรรค รวม 52  รายชื่อ 

ในวันที่ 15 ก.พ.นี้ กกต.จะประกาศรายชื่อ แจ้งเป็นผู้มีสิทธิสมัครส.ส.แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่

matemnews.com 

8 กุมภาพันธ์ 2562