Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

209
0
SHARE

https://goo.gl/bEKLfv  รายละเอีย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20.15 น.

matemnews.com 

8 กุมภาพันธ์ 2562