Home ข่าวทั่วไปรอบวัน นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ โพสต์เฟชบุ้ค – “เล่งฮู้ชง”ล้วงเข้าไปในอกเสื้อ หยิบพลุสัญญาณจุดส่งถึงเพื่อนร่วมสำนัก

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ โพสต์เฟชบุ้ค – “เล่งฮู้ชง”ล้วงเข้าไปในอกเสื้อ หยิบพลุสัญญาณจุดส่งถึงเพื่อนร่วมสำนัก

235
0
SHARE

เฟชบุ้ค นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ https://goo.gl/avNpWT

ข้าพเจ้าชมชอบนิยายกำลังภายใน

เยาว์วัยใฝ่ฝัน อยากหยิบฉวยพู่กันสรรค์สร้างเรื่องราวของเหล่าชาวยุทธ์

…. ฉากหนึ่งในยุทธภพ…..

ดึกสงัดในคืนเดือนมืด

ม่านวิกาลบดบังทุกสายตา

แต่”เล่งฮู้ชง”ยังมองเห็น

แสงสว่างมาจากที่ใด ?

หัวใจ แสงนั้นย่อมมาจากหัวใจ

หัวใจมนุษย์ดั่งตะเกียงส่องแสงตลอดเวลา

แผ่วเบาหรือเจิดจ้า อยู่ที่กำลังใจ

ประกายกระบี่คมกล้า ประกายสายตายังมุ่งมั่น

“เล่งฮู้ชง”ล้วงเข้าไปในอกเสื้อ หยิบพลุสัญญาณจุดส่งถึงเพื่อนร่วมสำนัก

เชิญตักเติมกำลังใจจากหัวใจข้าพเจ้า เช่นที่ข้าพเจ้าตักเติมกำลังใจจากทุกท่านตลอดมา

เรามิได้ประสงค์เผชิญหน้ากับค่ายพรรคสำนักใด

แต่มิอาจละวางความหวังของเหล่าชาวยุทธ์ในห้วงทุกข์เข็ญได้

นี่คือปณิธานของสำนักเรา

matemnews.com 

10 กุมภาพันธ์ 2562