Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พล.อ.ประวิตร ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร งานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1 / 2562

พล.อ.ประวิตร ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร งานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1 / 2562

444
0
SHARE

https://goo.gl/KSkuRK

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองรายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  งานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1 / 2562 ณ ศาลาว่าการกลาโหม  เมื่อตอนเช้าวันที่ 11 ก.พ.2562   เลิกแล้ว  พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงข่าว ว่า

“พล.อ.ประวิตร ย้ำขอให้ทุกส่วนราชการ บูรณาการทำงานร่วมกันในหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อการถวายความปลอดภัยสูงสุดและสมพระเกียรติ   พร้อมทั้งร่วมกันทำหน้าที่ รักษาความปลอดภัย  การดูแลความสงบเรียบร้อยและการจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ครอบคลุมกิจกรรมประกอบพระราชพิธีที่จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ ขอให้สนับสนุนการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์  โดยให้คำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาตามปกติได้รับผลกระทบน้อยที่สุด   ให้ทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบงาน จัดทำแผนงานรองรับและให้มีการซักซ้อมการทำงานร่วมกัน ทั้งงานถวายความปลอดภัย,  การรักษาปลอดภัย , การบริหารจัดการจราจร , การคมนาคมและการขนส่ง , การให้บริการด้านการแพทย์ , การรักษาพยาบาลและการส่งกลับสายแพทย์ , การโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการบริหารจัดการ  โดยให้จัดตั้งกองอำนวยการร่วม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานรับผิดชอบ”

matemnews.com 

11 กุมภาพันธ์ 2562