Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ครม.แถม – สงกรานต์ได้หยุด 5 วัน

ครม.แถม – สงกรานต์ได้หยุด 5 วัน

188
0
SHARE

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวเมื่อบ่าย 12 ก.พ.2562 ว่า ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติให้วันที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน สำหรับสถานประกอบการต่างๆ ให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้พิจารณา ส่วนกรณีของหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน จะให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานวง่ามติครม.นี้ ทำให้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดติดต่อกันยาว 5 วัน คือตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 ถึง 16 เม.ย. โดยในวันที่ 13-14 เม.ย.นั้น ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ ส่วนวันที่ 15-16  เม.ย. ตามปฏิทินเป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์

Matemnews.com

12 กุมภาพันธ์ 2562