Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ทษช.ฮึดสู้ยุบพรรค

ทษช.ฮึดสู้ยุบพรรค

135
0
SHARE

นายพิชิต ชื่นบาน ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) แถลงแก่ผู้สื่อข่าวเมื่อตอนเย็น 12 ก.พ.2562 ว่า

เหตุผลที่ให้ฝ่ายกฎหมายพรรค ทษช.จะไปยื่นกกต. ในวันที่ 13 ก.พ.เพราะตามมาตรา 92 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ กกต.เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิด และส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น ควรดูมาตรา 93 แห่ง พ.ร.ป.ฉบับนี้ประกอบด้วยว่า  ขั้นตอนที่ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรวบรวมข้อเท็จจริงนั้นจะกระทำฝ่ายเดียวมิได้ เพราะต้องยึดหลักสากลที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  ในมาตรา 4 ในรัฐธรรมนูญ  2560 ก็ให้สิทธินี้กับพรรค บัญญัติไว้ว่า…ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน  ซึ่งเพราะการยุบพรรคการเมืองกระทบต่อพรรคและสมาชิกพรรค ฉะนั้นต้องฟังทุกฝ่าย การจะสรุปของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ให้กรรมการ กกต.มีมตินั้นจะเป็นการฟังความข้างเดียว และมีข้อสังเกตสำคัญในมาตรา 93 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง ที่ระบุว่านายทะเบียนพรรคการเมืองต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กรรมการ กกต.ระบุ แต่ กกต.ชุดนี้เพิ่งทำเข้าหน้าที่ ถามว่า กกต.มีหลักเกณฑ์พิจารณาเรื่องนี้แล้วหรือไม่ หรือจะหลักเกณฑ์ใดมาใช้ยุบพรรค พรรคจะใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อ กกต.ให้คุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ และแจ้งให้ กกต.ทราบถึงการใช้อำนาจด้วยความระมัดระวัง

matemnews.com

12 กุมภาพันธ์ 2562