Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ทษช.ยื่นหนังสือศาล รธน.ซัด กกต.ยุบพรรคแบบข้ามขั้นตอนกฎหมาย

ทษช.ยื่นหนังสือศาล รธน.ซัด กกต.ยุบพรรคแบบข้ามขั้นตอนกฎหมาย

141
0
SHARE

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกเอกสารข่าวแจกสื่อมวลชนเมื่อบ่าย 13ก.พ.2562 ความว่า

เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณากรณีพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) มีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 1 รายชื่อ และเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92

ต่อมาในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายทะเบียนพรรคการเมืองในฐานะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดี ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินกระบวนการพิจารณา ในศาลรัฐธรรมนูญ แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางไปยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

https://goo.gl/UprMLd

นายสุรชัย ชินชัย ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อเวลา 16.00 น. 13 ก.พ.2562 ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง  ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญส่งสำเนาคำร้องยุบพรรคของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้แก่พรรค ทษช.

ความในหนังสือโยสรุปว่า  หากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของ กกต.ก็ขอให้ศาลส่งสำเนาคำร้องให้แก่พรรค เพื่อให้ได้มีโอกาสโต้แย้ง ชี้แจ้งข้อกล่าวหา ทั้งข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย รวมทั้งแสดงพยานหลักฐาน ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ เพื่อประกอบการพิจารณาและวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ  ขอชี้แจ้งต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า การปฏิบัติของ กกต.เป็นการข้ามขั้นตอน ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งต้องแจ้งให้คู่กรณี ทำคำชี้แจ้งแก้ข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนและกรรมการ แต่ปรากฏว่า กกต.กลับทำมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ โดยไม่แจ้งกับพรรค ทษช.ก่อน เปรียบได้กับตำรวจส่งฟ้องคดีต่อศาล โดยไม่สอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาก่อน การกระทำของ กกต.กระทบกระเทือนสิทธิของพรรค ทษช.จึงเสนอคำร้องเสนอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไป

matemnews.com 

13 กุมภาพันธ์ 2562