Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เฮ! แรงงานพม่า-ลาว-กัมพูชา กลับบ้านสงกรานต์ “ฟรี” ค่าผ่านแดน

เฮ! แรงงานพม่า-ลาว-กัมพูชา กลับบ้านสงกรานต์ “ฟรี” ค่าผ่านแดน

595
0
SHARE
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงาน เผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ว่า
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในตำแหน่ง แม่บ้าน กรรมกร ผู้ประสานงานด้านภาษาและช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล ที่มีระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เม.ย.2562 สามารถเดินทางกลับประเทศเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 โดยสามารถเดินทางเข้า-ออก ได้ตั้งแต่วันที่ 5–30 เม.ย.2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการผ่านแดน
ส่วนแรงงานประมงทะเลที่ถือหนังสือคนประจำเรือ(Seabook) จะต้องขอรับการตรวจลงวีซ่า ประเภทคนอยู่ชั่วคราว ที่ระยะเวลาการอนุญาตไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เม.ย.62 ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อน จึงจะเดินทางกลับตามาตรการนี้ได้
อย่างไรก็ตามหากแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวกลับเข้าไทยหลังวันที่ 30 เม.ย. 62 จะต้องขอรับวีซ่า ประเภทคนอยู่ชั่วคราว ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตามระยะเวลาเดิมที่เคยได้รับและต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,000 บาท