Home ประเด็นร้อนโซเชียล “ครูบาอริยชาติ” แจง กรณีสวม “มุงกฏทอง”

“ครูบาอริยชาติ” แจง กรณีสวม “มุงกฏทอง”

1456
0
SHARE
จากกรณีที่ พระรัตนมุนี (ปุณณมี วิสารโท) รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย มีคำสั่งสอบ พระภาวนารัตนญาณ (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย กรณีที่เข้ารับการประกอบพิธี “เถราภิเษก” ยกยอพระสงฆ์ ชั้นพระราชครูแห่งเมืองยอง ประเทศเมียนมา และมีการสวมมงกุฎว่าเหมาะสมกับความเป็นสมณะเพศหรือไม่นั้น
ล่าสุด วันที่ 24 ก.พ. 62 ครูบาอริยชาติ เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ เปิดเผยที่ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย ว่า ได้รับเกียรติจาก พระสมเด็จอาชญาธรรม คนฺธรสวโร สังฆนายกเมืองยอง ประเทศเมียนมา พร้อมคณะสงฆ์ และคณะศรัทธาเมืองยอง นิมนต์ให้เข้ารับสมณศักดิ์ขั้นราชครู มอบมงกุฏทองคำตามประเพณีชาวไทยลื้อเมืองยอง ที่บนพระธาตุหลวงจอมยอง เมืองยอง รัฐฉาน ประเทศเมียนมา
พิธียกยอสมณศักดิ์ ครั้งนี้ เป็นการเลื่อนขั้นขึ้นเป็น “พระราชครู” โดยมีเครื่องแสดงขั้นดังกล่าว ด้วยการรับมอบมงกุฎทองคำ สังฆาฏิทองคำ และแผ่นจารึกสุวรรณบัฏ ณ พระธาตุหลวงจอมยอง
ทั้งนี้พระในเมืองไทย เคยมีหลายรูปที่ได้รับมาก่อนแล้ว ทั้งระดับเจ้าคุณ เจ้าคณะจังหวัด แต่ส่วนมากจะได้ชั้น “ครูบา” เท่านั้น แต่ครั้งนี้ถือเป็นเกียรติอย่างสูงสุดที่คณะศรัทธาชาวเมืองยอง ถวายชั้น “ราชครู” ถือเป็นชั้นสูงสุด รองจากสังฆราช ทั้งนี้ยืนยันว่า เป็นไปตามประเพณีของชาวเมืองยอง สิ่งที่ถวายให้ครั้งนี้ ไม่ได้เพื่อใช้เป็นการส่วนตัว เป็นเพียงเครื่องประกอบสมณศั้กดิ์เท่านั้น ทางครูบาจึงมอบให้เป็นสมบัติของทางวัด เก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์พระแก้วเกล้า ของทางวัด เพื่อเก็บไว้เป็นความภาคภูมิใจว่า พระสงฆ์ไทยได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นเกียรติประวัติด้วย