Home ทั่วไป Good Monday ของนายทักษิณ จันทร์25 ก.พ.2562

Good Monday ของนายทักษิณ จันทร์25 ก.พ.2562

93
0
SHARE

007 “คิดให้เป็น ตัดสินใจด้วยข้อมูล”

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีนั้นจะทำให้หน่วยงานของเราประสบความสำเร็จได้ และผู้ที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ดีที่สุดก็ไม่พ้นผู้นำองค์กรที่ต้องทำตัวเป็นตัวอย่าง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรจะทำให้องค์กรก้าวทันโลก เพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนเองก็จะถูกบังคับให้เปลี่ยน เมื่อโลกเปลี่ยนไปแล้วเราจะเสียหายมาก โดยต้องเริ่มที่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดเสียก่อน วิธีคิดที่ดีต้องเป็นวิทยาศาสตร์ คือต้องพิสูจน์ความจริง อ่านหนังสือ ฟังคนเล่าให้ฟังแล้วไม่พอ อย่าเพิ่งเชื่อ

คลิกฟังและอ่านรายละเอียด

https://goo.gl/hehngP

matemnews.com 

25 กุมภาพันธ์ 2562