Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ทำไมต้องยกเลิกเที่ยวบิน

ทำไมต้องยกเลิกเที่ยวบิน

206
0
SHARE

เฟชบุ้คชื่อบัญชี  เผยแพร่เมื่อตอนเช้าวันที่ 28 ก.พ.2562 เหตุผลที่ต้องยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางผ่านอินเดีบ – ปากีสถาน

คลิกอ่านรายละเอียด

https://goo.gl/oUb4NH

matemnews.com 

28 กุมภาพันธ์ 2562