Home ข่าวทั่วไปรอบวัน “น่าน – แม่ฮ่องสอน” ฝุ่นพิษวิกฤติหนัก เกินมาตรฐาน

“น่าน – แม่ฮ่องสอน” ฝุ่นพิษวิกฤติหนัก เกินมาตรฐาน

503
0
SHARE

เมื่อเช้าวันที่ 28 ก.พ.62 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ปรากฏว่า ในเขตกทม.และปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ส่วนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ช่วงเช้า วัดแล้วพบว่ามีผลต่อสุขภาพ มีค่าระหว่าง 35-101 มคก./ลบ.ม.(มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) โดยพบที่ อ.เมืองน่าน จ.น่าน และ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน สูงที่สุด โดยวัดได้ 101 มคก./ลบ.ม. ถือว่า อยู่ในระดับสีแดง

ภาพจาก PPTV

ทาง คพ. ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ให้งดการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละออง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ภาพจาก TNN