Home ทั่วไป ก็ควรมีความละอายแก่ใจเป็นอย่างยิ่ง

ก็ควรมีความละอายแก่ใจเป็นอย่างยิ่ง

76
0
SHARE

เฟชบุ้ค Bow Nuttaa Mahattana

พล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดทนายกได้หรือไม่?

📌 ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความเป็นแคนดิเดทนายกฯ รธน.อนุญาตไว้

📌ตำแหน่งหัวหน้าคสช. เป็น “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” (ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้ง รับเงินเดือนจากรัฐ ออกคำสั่งบังคับใช้ในบ้านเมืองได้ ฯลฯ) นี่คือตำแหน่งที่ทำให้ขาดคุณสมบัติสำหรับการเป็นผู้ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดทนายกรัฐมนตรี ตามพรป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งมาตรา 13 (2) ค่ะ

และเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่าเหตุใดจึงมีการห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ก็คงทำความเข้าใจได้ไม่ยากว่าเป็นไปเพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ ไม่ให้สามารถใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์หรือมีอิทธิพลต่อประชาชนผู้ลงคะแนน อันจะมีผลต่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้งได้

ด้วยหลักการเช่นนี้ เนติบริกรคนใดจะยังแถว่าตำแหน่งหัวหน้าคสช. ที่สามารถใช้ทั้งงบประมาณของรัฐได้ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการได้ และออกคำสั่งที่เป็นกฎหมายได้ จะไม่ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ถูกเสนอชื่อฯตามพรป.เลือกตั้งนั้น ก็ควรมีความละอายแก่ใจเป็นอย่างยิ่ง

matemnews.com 

2 มีนาคม 2562