Home ทั่วไป ไม่ได้ปลดตุ๊กอรวรรณ

ไม่ได้ปลดตุ๊กอรวรรณ

105
0
SHARE

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) แถลงข่าว 2 มี.ค.2562  ว่าด้วยประพเด็นร้อนสุดๆ ปลด  ตุ๊ก อรวรรณ ชูดี ออกจากพิธีกรรายการดีเบตเลือกตั้ง 2562 ว่า

“อาจมีความคลาดเคลื่อนในข้อมูล เพราะ อสมท. มีการทำโครงการรายการสดดีเบต 4 ครั้ง เพื่อรณรงค์ให้คนไทยได้ทราบถึงแนวคิดนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆ ในวันที่ 21, 28 ก.พ. และวันที่ 7, 14 มี.ค. 2562 ฝ่ายบริหารได้ให้แนวคิดและกรอบการจัดรายการให้มีความเป็นกลาง มีความเท่าเทียมกัน และมีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากสถานีแห่งอื่นๆ โดยในวันที่ 21 ก.พ. หัวข้อ “ประชันวิสัยทัศน์พรรคการเมือง”, วันที่ 28 ก.พ. หัวข้อ “คนใหม่ การเมืองใหม่”, วันที่ 7 มี.ค. หัวข้อ “สวัสดิการรัฐ ฝันเฟื่อง…เรื่องจริง” และวันที่ 14 มี.ค หัวข้อ “ประเทศไทย … หลังเลือกตั้ง”

หลังจากการจัดรายการดีเบต ทีมงานได้มีการประชุมหารือ ประเมินผลและวิเคราะห์การจัดรายการทุกครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพของรายการ ในสองครั้งแรก การจัดรายการอาจมีบางจุดที่ไม่ค่อยไหลลื่น เป็นเรื่องปกติของพิธีกรรายการสด สำหรับการจัดรายการครั้งที่ 3 เป็นเรื่องสวัสดิการแห่งรัฐ ผมได้เชิญผู้บริหารสำนักข่าวไทยมาหารือและปรึกษาว่า ในรายการดีเบตที่ต้องพูดถึงเรื่องสวัสดิการสังคมแห่งรัฐ เกี่ยวพันกับด้านเศรษฐกิจและการเงินการคลังของชาติ อาจจะให้พิธีกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านข่าวเศรษฐกิจ มาสลับกับพิธีกรเดิมบ้าง เพื่อสร้างความหลากหลายของรายการให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ชม และให้กลับมาเสนอแนวทางอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 4 มี.ค. เพื่อที่จะได้สร้างรายการให้น่าสนใจ ส่วนการดีเบตครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 มี.ค. รวมทั้งในการรายงานผลคะแนนในวันเลือกตั้ง 24 มี.ค. ตั้งแต่ปิดหีบเลือกตั้งไปจนนับคะแนนเสร็จ ก็ยังใช้พิธีกรสองคนเช่นเดิม  ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของอสมท ผมตระหนักดีว่า จรรยาบรรณและเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น การทำงานของ อสมท จึงให้อิสระแก่ทีมงานข่าว โดยไม่ก้าวล่วงหรือแทรกแซงแต่อย่างใด ในนามของฝ่ายบริหารจึงใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า ไม่เคยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปลดพิธีกรและแทรกแซงสื่อตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด พิธีกรทั้งสองยังคงดำเนินการจัดรายการได้ตามปกติใน อสมท. ทั้งจัดรายการวิทยุและรายการข่าวโทรทัศน์เช่นเดิม จึงขออภัยในความคลาดเคลื่อนของการสื่อความ และขอน้อมรับความผิดพลาดของข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ อสมท. จะมีการประชุมหารือร่วมกันกับพิธีกรทั้งสองและทีมงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการให้ผู้ชมอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะดำเนินรายการดีเบตต่อไปตามแผนงานที่วางไว้ล่วงหน้า”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเฟชบุ้ค  Orawan  Choodee ได้ลบโพสต์  ออกแล้ว

matemnews.com 

2 มีนาคม 2562