Home ทั่วไป ทำไมลุงตู่ จึงปราศรัยหาเสียงช่วยพรรคการเมืองไม่ได้?

ทำไมลุงตู่ จึงปราศรัยหาเสียงช่วยพรรคการเมืองไม่ได้?

93
0
SHARE

เฟชบุ้ค Paisal Puechmongkol

ทำไมลุงตู่ จึงปราศรัยหาเสียงช่วยพรรคการเมืองไม่ได้?

1 รัฐธรรมนูญปัจจุบัน เขียนให้ลุงตู่เป็นนายกเป็นเต็มตัว ไม่ใช่นายกรักษาการ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องเป็นกลางทางการเมืองและปราศรัยหาเสียงช่วยเลือกตั้งไม่ได้

2 รัฐธรรมนูญฉบับอื่นก่อนฉบับ 2560 บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีที่หมดวาระหรือพ้นจากตำแหน่งเพราะยุบสภาพ้นสภาพจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว แต่รัฐธรรมนูญบังคับให้ต้องรักษาการณ์ ไม่ได้มีอำนาจเหมือนกับรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้

ดังนั้นจึงช่วยปราศรัยหาเสียงได้

รัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติต่างกันจึงเทียบเคียงอ้างอิงกันไม่ได้ดังนี้

พวกแถวอาศรม ไม่ห่วงฤาษีบ้างหรืออย่างไร

matemnews.com 

6 มีนาคม 2562