Home ทั่วไป ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักษาชาติ – ตัดสิทธิ์การเมืองกรรมการบริหารพรรค 10 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักษาชาติ – ตัดสิทธิ์การเมืองกรรมการบริหารพรรค 10 ปี

175
0
SHARE

คลิปของ News 1 MGR online

เวลา 15 น.วันที่ 7 มี.ค.2562 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังต์พิจารณาคดีที่ กกต.ยื่นให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ จากการเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งศาลมีมติให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ เนื่องจากกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ศาลรัฐธรรมนูญตั้งประเด็นวินิจฉัย 3 ประเด็น

ประเด็นแรก พิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญหมวดหนึ่งได้บัญญัติว่าพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไป ทรงดำรงอยู่เหนือการเมือง ตามพระประสงค์ของพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เคยมีพระราชหัตถเลขาในเรื่องดังกล่าวไว้  จึงเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของประเพณีการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่เหนือการเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยที่ 6/2543 ว่า พระบรมวงศานุวงศ์ไม่อยู่ภายใต้บทบัญญัติที่กำหนดให้พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนั้นการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติในการเสนอชื่อ ในนามพรรคการเมืองเพื่อแข่งขันกับพรรคการเมืองอื่นๆในการหาเสียงเลือกตั้ง เป็นการกระทำที่ย่อมเล็งเห็นได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ให้พระบรมวงศานุวงศ์ใช้อำนาจทางการเมือง ซึ่งจะส่งผลให้ประเพณีการปกครองระบบตามประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้เสื่อมทรามโดยปริยาย สั่นคลอนคติรากฐานที่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงราชย์แต่ไม่ได้ทรงปกครอง แม้พรรคไทยรักษาชาติจะมีสิทธิดำเนินกิจการทางการเมืองแต่ต้องอยู่บนความตระหนักว่าการกระทำนั้นต้องไม่ย้อนกลับมาทำลายหลักการของการปกครองระบบตามประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเสียเอง

ดังนั้นเมื่อการกระทำ ทษช. มีหลักฐานชัดเจนว่าได้กระทำไปโดยรู้สำนึก จึงเป็นการนำสมาชิกชั้นสูงเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง เข้าลักษณะการกระทำ 92 ชัดแจ้ง จึงมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติตามมาตรา 92 วรรค 2

และสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค โดยเห็นว่าควรกำหนดเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง เพราะเป็นการกระทำที่อาจจะเป็นปฏิบักษ์ยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงจนเป็นการล้มล้างการปกครอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรรมการบริหารพรรค 14 คนประกอบด้วย

1. ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ

2. นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1

3. นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 2

4. นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 3

5. นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองหัวหน้าพรรคคนที่ 4

6. รศ. ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรค

7. นายจุลพงศ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรค

8. นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค ลูกชายนายยงยุทธ ติยะไพรัช แกนนำพรรคเพื่อไทย

9. นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรคคนที่ 1

10. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรค

11. นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรคคนที่ 3

12. นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ

13. นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

14. นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรค

  • ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรค บุตรชาย นายเสริมศักดิ์ และ นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
  • นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรค หลานชายนายทักษิณ ชินวัตร
  • นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค บุตรชายนายยงยุทธ ติยะไพรัช สมาชิกพรรคเพื่อชาติ
  • นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรค เพื่อนของแพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวนายทักษิณ
  • นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรค บุตรชายนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
  • นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรค อดีตทีมงานน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
  • นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรค ภรรยานายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีดีเอสไอ
  • น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนพรรค หลานสาวทักษิณและยิ่งลักษณ์
  • นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรค

matemnews.com 7 มีนาคม 25652