Home ทั่วไป นักเดินทางโหวต “ไทยน่าเที่ยว”ไม่ปรุงแต่ง

นักเดินทางโหวต “ไทยน่าเที่ยว”ไม่ปรุงแต่ง

47
0
SHARE

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมประจำปี 2019 ในฐานะจุดหมายปลายทางที่มีการส่งเสริมท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเป็นการโหวตจากนิตยสารท่องเที่ยวของประเทศเยอรมนี 

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เป็นผู้แทนร่วมรับรางวัล โดยรางวัลนี้เป็นการรวบรวมผลโหวต การรีวิว ของนักเขียน นักท่องเที่ยว นักเดินทาง จากนิตยสาร Connoisseur Circle ซึ่งเป็นนิตยสารกลุ่ม Luxury Lifestyles พิมพ์เผยแพร่ โดยใช้ภาษาเยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ และออสเตรีย สะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวของไทย เป็นจุดหมายการเดินทางที่มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ


สอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวยุโรปและทั่วโลกที่กำลังแสวงหาการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ ทั้งต่อสิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว ชุมชน สังคม และท้องถิ่น เพราะการท่องเที่ยวในลักษณะนี้จะไม่มุ่งเปลี่ยนชุมชนท้องถิ่น แต่นักท่องเที่ยวจะเป็นคนปรับตัวและเข้าหาสัมผัสกับวิถีของท้องถิ่นเองและทำให้รูปแบบการท่องเที่ยวนี้ไม่มุ่งแสวงหาแต่ปริมาณนักท่องเที่ยว เพิ่มรายได้อย่างเดียวและจากผลรางวัลนี้จะทำให้ทั้งภาครัฐ และเอกชนปรับนโยบายให้สอดรับกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวมากขึ้น

ภาพจากสำนักข่าวไทย
ภาพ. สำนักข่าวไทย