Home ทั่วไป คูหาเลือกตั้งลังกระดาษ

คูหาเลือกตั้งลังกระดาษ

59
0
SHARE

นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต.  ถลงแก่ผู้สื่อข่าวที่สำนักงานกกต.กรุงเทพญ 11 มี.ค.2562  ว่าด้วยการเลือกตั้งล่วงหน้า 9 มี.ค.2562 ที่สถานทูตไทย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเลซีย  คนไทยผู้ใช้สิทธิ์ไปรอคิวนานมาก ว่า ได้ประสานพูดคุยกับสถานทูตไทยในกรุงกัวลาลัมเปอร์  ว่าทำอย่างไรจึงจะให้คนไทย ที่มารอใช้สิทธิได้ใช้สิทธิโดยเร็ว แต่เนื่องจากทางสถานทูตได้มีการจัดให้มีหน่วยลงคะแนนเคลื่อนที่  จึงทำให้คูหากระจายไปตามหน่วยลงคะแนนเคลื่อนที่ต่างๆ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแก้ปัญหาโดยนำลังกระดาษมาทำเป็นคูหา  เพื่อรองรับกับจำนวนผู้มาขอใช้สิทธิ  ซึ่งก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย   และก็ต้องชื่นชมว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทำได้ค่อนข้างดี แม้จะมีภาพที่ปรากฏออกมาทำให้ไม่สบายใจ แต่ก็ยังสามารถคงหลักการเรื่องของการเลือกตั้งโดยตรงและลับไว้ได้  ประโยชน์ตรงนี้พี่น้องประชาชน เป็นผู้ได้รับ  เพราะสามารถมาใช้สิทธิ  และเราสามารถรักษาสิทธิการเลือกตั้งโดยตรงและลับของเขาไว้ได้  

กรณีในเมืองหนานจิง ประเทศจีน ที่มีกระแสข่าวว่าบัตรหายนั้น นายณัฏฐ์ กล่าวว่า เป็นความเข้าใจผิด เนื่องจากว่าในขั้นตอนของการลงทะเบียนออน ไลน์เราจะให้ผู้ขอลงทะเบียน กรอกรายละเอียดที่อยู่   เบอร์โทรศัพท์  ที่ติดต่อได้ เพื่อการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง เอกสารเกี่ยวกับผู้สมัคร ไปให้กับผู้ที่ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้กรอกไว้  แต่ในบางรายพบว่ากรอกไม่ชัดเจน ไปรษณีย์ส่งบัตรไปแล้วก็ถูกตีกลับมา  ทางสถานกงสุลเซี่ยงไฮ้ก็พยายามที่จะหาที่อยู่ของผู้ที่ลงทะเบียน โดยมีการประสานกลับมายังกรมการกงสุลในประเทศไทย  เพราะจะมีการเก็บที่อยู่ของผู้ที่ลงทะเบียนดังกล่าวเอาไว้   ก็ได้จัดส่งไปให้สถานกงสุลที่ประเทศจีน และสามรถส่งบัตรให้กับผู้ที่ลงทะเบียนได้เรียบร้อย  

สำหรับรูปแบบการใช้สิทธิของคนไทยในต่างประเทศ ในแต่ละประเทศ  จะเป็นหน้าที่ เป็นอำนาจสิทธิขาดของ  เอกอัครราชทูต   และกงสุลใหญ่  ของประเทศนั้นๆ จะเป็นผู้กำหนด รวมถึงห้วงเวลาในการลงคะแนน วิธีการในการลงคะแนน  การจัดสถานที่เลือกตั้ง  จัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ หรือแม้การจัดลงคะแนนทางไปรษณีย์ก็ตาม ดังนั้น ความคล่องตัวจึงขึ้นอยู่แต่ละประเทศเป็นสำคัญ  อย่างไรก็ตามการตื่นตัวครั้งนี้สะท้อนว่าประชาชนมีความต้องการที่จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าจะในทางใดก็ตาม   

เท่าที่ได้รับการประสานในขณะนี้พบว่า  มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางรายโทรศัพท์มาที่ประเทศไทย   เช่น ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  แจ้งว่าได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิแล้ว แต่ทำไมไม่มีชื่อ   ผู้ลงทะเบียนได้แคปหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่รับรองการลงทะเบียนส่งมาเป็นหลักฐานยืนยัน   ก็ได้ให้ทางกงสุลทำการเพิ่มชื่อ  และใช้สิทธิเลือกตั้งเรียบร้อย 

การเตรียมความพร้อมเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดในประเทศ  จะมีการเปิดให้ลงคะแนนในวันที่ 17 มีนาคมนี้   กกต. ได้มีการประชุมกับรองเลขาฯ กกต.ทุกคน และจะได้มีการส่งรองเลขาฯ ออกไปตรวจการเตรียมความพร้อมในจังหวัดที่มีผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนมาก    โดยจะเริ่มออกไปตรวจตั้งแต่วันพฤหัสบดี 14มี.ค. ในส่วนของกรุงเทพ ที่เขตบางกะปิ ที่มียอดผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน 61,401  คน    ทางเลขาธิการ กกต.ก็จะเดินทางไปตรวจความพร้อมด้วยตนเอง และจากการดูแผนการเตรียมการค่อนข้างดี  โดยจัดสถานที่ใช้สิทธิสองจุด คือโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ และโรงเรียนบ้านบางกะปิ  ทั้งสองแห่งจะแบ่งจังหวัดเพื่อกระจายไม่ให้การใช้สิทธิกระจุกอยู่ที่เดียว  มีเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับ 50 เครื่อง  ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเพื่อความสะดวดรวดเร็ว เมื่อจะไปใช้สิทธิสามารถที่จะตรวจสอบลำดับที่ในบัญชีการใช้สิทธิ สามารถดาวน์โหลด“แอพพลิเคชั่นสมาร์ทโหวต“เพื่อตรวจสอบ. ก่อนเดินทางไปใช้สิทธิได้ รวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่ตัวเองมีสิทธิได้ด้วย  เมื่อไปถึงหน่วยออกเสียงล่วงหน้า และแจ้งลำดับที่การใช้สิทธิต่อกรรมการประจำหน่วยแล้วก็จะได้รับบัตรและซอง เมื่อใช้สิทธิแล้วก็ให้นำบัตรเลือกตั้งใส่ซอง  ปิดผนึกและหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้ง  เมื่อปิดการลงคะแนนแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะทำการคัดแยก ก่อนส่งไปยังหน่วยเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเพื่อรอนับคะแนนรวมในวันที่  24 มีนาคม    เชื่อว่าในการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าใน วันที่ 17 มีนาคม จะไม่เกิดปัญหาความแออัดเหมือนในอดีต ที่แต่ละจังหวัดจะกำหนดหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าเพียงแห่งเดียว แต่ในครั้งนี้มีการกำหนดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ากระจายไปถึง 380 กว่าแห่ง  จึงคิดว่าการกระจายคนไปใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งเหล่านี้จะไม่เกิดปัญหา 

matemnews.com 

11  มีนาคม 2562