Home ทั่วไป ทำไมกินข้าวคำเดียวลุก – รีบไปไหน

ทำไมกินข้าวคำเดียวลุก – รีบไปไหน

51
0
SHARE

เฟชบุ้ค Wassana Nanuam

รีบไปไหน!!

“บิ๊กป้อม” กินข้าว ได้คำเดียว รีบเดินทางกลับออกจากทำเนียบฯ อย่างรีบร้อน…..

ยันไม่ใช่ เพราะไม่สบาย เจ็บหู หรือ ท้องเสีย !!

คนใกล้ชิด งง บิ๊กป้อม ลุกกลับทันที ทั้งๆที่ กินข้าวไป คำเดียว คาด อาจมีคนสำคัญมารอพบ

matemnews.com 

12 มีนาคม 2562