Home ทั่วไป ผู้รีวิวเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์หนาวได้เลย อย.จะเล่นงานแล้ว

ผู้รีวิวเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์หนาวได้เลย อย.จะเล่นงานแล้ว

92
0
SHARE

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าว 13 มี.ค.2562 กรณีบริษัทน้ำเมาออกผลิตภัณฑ์เครื่อมดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่โฆษณาเป็นเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์ 0% ว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค  ได้มีการเสนอประเด็นนี้ขึ้นมาว่า จะต้องมีการดำเนินการอย่างไร เรื่องนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น สำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต้องมาร่วมกันดูกฎกติกาว่าเป็นอย่างไร   คอนเซ็ปต์ คือ ไม่อยากให้มีการเลี่ยงบาลีกฎหมาย โดยเจตนาใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาโฆษณา  ผมได้ตั้งคำถามไปในที่ประชุมว่า ผลิตภัณฑ์แบบนี้ ใช้คำว่า “เบียร์” ได้หรือไม่  เครื่องดื่มที่มาขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารตามกฎหมายของ อย. กำหนดให้มีแอลกอออล์หลงเหลือไม่เกิน 0.5% หรือ 0.5 ดีกรี โดยต้องเป็นแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการผลิต ไม่ใช่การเติมแอลกอฮอล์ลงไป หากเกินจากนี้ถือว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายของกรมสรรพสามิต สำหรับผลิตภัณฑ์  “เครื่องดื่มมอลต์”  ที่สกัดแอลกอฮอล์ออก และเครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ ที่มาขึ้นทะเบียนรับเลขสาระบบอาหารจาก อย. มีจำนวน 23 รายการ เมื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนั้น การโฆษณาจะต้องขออนุญาตจาก อย.ก่อน และโดยหลักการคือ ต้องห้ามโฆษณา  เชื่อมโยงถึงเบียร์หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะเข้าข่ายโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญได้  จากการตรวจสอบของสำนักอาหาร อย. พบว่า เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ ที่มีข่าวออกมาว่าโฆษณาเป็นเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นเรื่องของการออกมารีวิว  ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 เพราะเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้ขออนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และเข้าข่ายโฆษณาสรรพคุณคุณภาพอาหารที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  อย.จะมีการเชิญมาเปรียบเทียบ ส่วนจะเชื่อมโยงว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ต้องมาดูข้อมูลเนื้อหาต่อไป เช่น มีการจ้างชัดเจน หรือการรับผลประโยชน์จากบริษัทหรือไม่ ว่าบริษัทเป็นผู้โฆษณาหรือไม่ หากเป็นการจ้างบริษัทก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบ

นักข่าวถาม  การที่มีการโฆษณาเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ว่า ดื่มแล้วไม่เมา ดื่มได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นอาหารเจ อย่างนี้ถือเป็นการโอ้อวดสรรพคุณหรือไม่ นพ.ธเรศ ตอบ

ใช่ ถือว่าเป็นการโฆษณาที่ทำให้เข้าใจสาระสำคัญผิด ดังนั้น การโฆษณาอย่างที่บอก คือ ต้องไม่สื่อในทำนองที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงถึงเบียร์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม   และต้องแสดงข้อความ “เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือ สกัดแอลกอฮอล์ออก” คู่กับการแสดงภาพเครื่องดื่มทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์  กรณีนี้อาจคล้ายกับกับการออกผลิตภัณฑ์น้ำดื่มหรือโซดา ที่มีการหวังผลในเรื่องของการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์    ส่วนนี้ก็อาจต้องให้ทางสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พิจารณาว่าผิดเรื่องโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยหรือไม่ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

matemnews.com 

13 มีนาคม 2562