Home ทั่วไป อ่วม 22 ธ.ค.ขึ้นราคาโทลเวย์ 15 บาท!

อ่วม 22 ธ.ค.ขึ้นราคาโทลเวย์ 15 บาท!

163
0
SHARE

นายสมบัติ พานิชชีวะ ประธานกรรมการ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือโทลล์เวย์เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ”ว่า วันที่ 22 ธ.ค.2562 จะปรับค่าผ่านทางโทลล์เวย์อีก 15 บาทช่วงดินแดง-ดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน ที่บริษัทรับสัมปทานจากกรมทางหลวง (ทล.) ตามสัญญาให้ปรับทุก 5 ปี จนหมดอายุสัญญา 12 ก.ย. 2572

ส่งผลให้อัตราใหม่ที่จะประกาศใช้ 22 ธ.ค. 2562-22 ธ.ค. 2567 ช่วงดินแดง-ดอนเมือง รถ 4 ล้อ เป็น 80 บาทรถมากกว่า 4 ล้อ เป็น 110 บาท ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน จาก 30 บาทเป็น 35 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 40 บาท เป็น 45 บาทตลอดทั้งเส้นทาง รถ 4 ล้อ จาก 100 บาทเป็น 115 บาทรถมากกว่า 4 ล้อ จาก 140 บาท เป็น 155 บาท

“การปรับราคาเป็นไปตามสัญญา ก่อนปรับจะแจ้งให้กรมทางหลวงทราบล่วงหน้า ถ้าไม่ทำตามจะมีข้อพิพาทเหมือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ สัมปทานที่เหลือ 15 ปี จะปรับได้อีก 2 ครั้งๆ ละ 15 บาท เป็นการปรับแบบอัตราคงที่ ไม่ได้คิดตามดัชนีผู้บริโภค หรือ CPI เหมือนทางด่วน”นายสมบัติกล่าวและว่า

ซึ่งครั้งต่อไปจะครบกำหนดวันที่ 22 ธ.ค.2567 ช่วงดินแดง-ดอนเมือง รถ 4 ล้อปรับจาก 80 บาท เป็น 90 บาท มากกว่า4 ล้อ จาก 110 บาท เป็น 120 บาทดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน 4 ล้อ ปรับจาก35 บาท เป็น 40 บาท มากกว่า 4 ล้อจาก 45 บาท เป็น 50 บาท

และครั้งสุดท้าย จะปรับขึ้นในวันที่ 22 ธ.ค.2572 จนสิ้นสุดอายุสัมปทาน ช่วงดินแดง-ดอนเมือง รถ 4 ล้อ จาก 90 บาทเป็น 100 บาทมากกว่า 4 ล้อ จาก120 บาท เป็น 130 บาท ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน รถ 4 ล้อ จาก 40 บาท เป็น 45 บาท มากกว่า 4 ล้อ ปรับจาก 50 บาท เป็น 55 บาท

“ช่วงแรกที่ขึ้นราคา อาจทำให้ผู้ใช้บริการลดน้อยลง แต่เป็นช่วงระยะสั้น ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการประมาณ 8 หมื่นเที่ยวคันต่อวัน มีรายได้ค่าผ่านทางวันละ 9 ล้านบาท เติบโตปีละ 2-3% ตอนนี้บริษัทมีรายได้รวมปีละ 4,000 ล้านบาท”