Home ข่าวประชาสัมพันธ์ “สัณณ์ชัย เองตระกูล” ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม SE BIZ ได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้

“สัณณ์ชัย เองตระกูล” ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม SE BIZ ได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้

237
0
SHARE

สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้   ที่มี “กนิษฐา  เพอร์ไรดา”  เป็นสมาคม  ได้แต่งตั้งให้  “สัณณ์ชัย เองตระกูล”  ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม SE BIZ  เป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2019-2021

matemnews.com

19 มีนาคม 2562