Home ทั่วไป นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562

101
0
SHARE

นายกรัฐมนตรี กำชับเจ้าหน้าที่บริหารจัดการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีอย่างดีที่สุด

วันนี้ (1 เม.ย.62) เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีความก้าวหน้าโดยลำดับ เช่น คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การจัดทำเหรียญที่ระลึกและเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับกรมธนารักษ์รวบรวมการจัดทำเหรียญที่ระลึกและเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อรัฐบาลจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ประกอบ (1) เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์เนื้อทองคำบริสุทธิ์ 99.99% (2) เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์เนื้อทองแดง ชุบทอง ลงยา (3) เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์เนื้อดีบุกผสมทองแดง (พิวเตอร์) ชุบทอง ลงยา และ (4) เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก  เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ)  สำหรับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปนั้น  ขณะนี้ได้มีการเปิดจำหน่ายเป็นปฐมฤกษ์ให้แก่ประชาชนไปแล้ว จำนวน 20,000 เข็ม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่กรมประชาสัมพันธ์  นอกจากนี้ยังสามารถจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสั่งจองผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด www.thailandpostmart.com  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ขณะเดียวกันเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงง่าย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้ประสานบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อเปิดจุดจำหน่ายตามสาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับสาขาต่างจังหวัดจะดำเนินการรับจองแล้วนัดมารับภายหลัง

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี  ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจร โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดและดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ผู้ที่ไปปฏิบัติงานในแต่ละจุดต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมทันตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีฯ พร้อมทั้งดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นไปอย่างดีที่สุด รวมไปถึงในเรื่องน้ำดื่มและอาหาร เป็นต้น

———————-

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

เว็บไซต์รัฐบาลไทยเผยแพร่

matemnews.com 

1 เมษายน 2562