Home ทั่วไป ยก”หัวหน้าวิเชียร”ข้าราชการดีเด่น

ยก”หัวหน้าวิเชียร”ข้าราชการดีเด่น

68
0
SHARE

วันนี้(1 เม.ย. 62) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ที่ตรงกับวันที่ 1 เม.ย. ของทุกปี ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มี รายชื่อถึง 3 ท่าน ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น คือ

นายวิเชียร ชิณวงษ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ผลงานดีเด่นคือ จับกุมผู้ที่เข้าไปตั้งแคมป์ในจุดที่ไม่ได้รับอนุญาต และกระทำผิดกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร


นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์ดี เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฉาลา-บาลา ผลงานดีเด่น คือ แก้ไขปัญหาราษฎรอาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแนวทางมติครม 30 มิถุนายน 2541 และการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์สร้างผลกระทบต่อชุมชนโดยการผลักดันและเคลื่อนย้ายช้างป่ากลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลคนดีศรีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ประจำปีพุทธศักราช 2559 อีกด้วย


นายสงัด เกิดเทวา พนักงานขับรถยนต์ ส 2 จากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง สบอ.16 ผลงานดีเด่น คือ ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำในพื้นที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดอยอินทนนท์