Home ทั่วไป พ่อเมืองน่าน ตั้ง “กองทุน” หนุน ทีมดับไฟป่า

พ่อเมืองน่าน ตั้ง “กองทุน” หนุน ทีมดับไฟป่า

128
0
SHARE

ผวจ.น่าน ห่วงทีมดับไฟป่า เปิดกองทุนช่วยเหลือพร้อมเปิดรับบริจาคหน้ากากอนามัย อุปกรณ์ดับไฟป่า เพื่อให้ความช่วยเหลือและเร่งแก้ปัญหาฝุ่นไฟป่าร่วมกัน

วันที่ 2 เม.ย. 62 สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองที่ปกคลุมทั่วจังหวัดน่าน มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนมานานกว่า 2 เดือน สาเหตุหลักมาจากเกิดไฟป่าในหลายพื้นของจังหวัดน่าน ทางจังหวัด จึงบูรณาการทุกภาคร่วมแก้ปัญหา อาทิ เปิดให้มีอาสาสมัครประจำหมู่บ้านในการออกรณรงค์ห้ามเผา และ ช่วยกันเฝ้าระวังเหตุไฟไหม้ และออกดับไฟร่วมกับเจ้าหน้าที่  

ล่าสุดนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน ตั้งกองทุนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เปิดรับบริจาค ทรัพย์ สิ่งของหรือของใช้จำเป็นเพื่อมอบให้กับ อาสาสมัครดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน ตามโครงการ “ชาวน่านรินน้ำใจดับไฟป่า” เพื่อไว้สนับสนุนอาสาสมัครดับไฟป่า ที่ต้องทนร้อน เหนื่อย ลำบาก ทำงานแทนพวกเราทุกคน

เปิดรับบริจาค หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ดับไฟ เครื่องดื่ม น้ำสะอาด เครื่องดื่มบำรุงกำลัง และอาหารแห้ง สำหรับพกพาติดตัวไปได้ระหว่างเข้าพื้นที่ดับไฟ รวมถึงสมทบทุนบริจาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานดับไฟป่าพื้นที่จังหวัดน่าน