Home ทั่วไป “จิสด้า” เผย พื้นที่เสี่ยงไฟป่าช่วง 7 วันอันตราย

“จิสด้า” เผย พื้นที่เสี่ยงไฟป่าช่วง 7 วันอันตราย

211
0
SHARE

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภาพข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน ระหว่างวันที่ 1-7 เม.ย.นี้ บริเวณ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบหลายพื้นที่ใน จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และน่าน มีความเสี่ยงสูง (สีแดง) ที่อาจจะเกิดไฟป่าได้มากกว่าจังหวัดอื่นๆ

วันที่ 4 เม.ย.2562 จิสด้า ระบุว่า ข้อมูลทั้งหมดจะใช้สนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประกอบการวางแผนการจัดการเชื้อไฟ และการจัดทำแนวกันไฟได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เป็น การล่วงหน้า เพื่อบรรเทา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดความรุนแรง ความเสียหายของพื้นที่ที่อาจเกิดไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th