Home ทั่วไป คลิป … กกต.แถลงข่าวสั่งเลือกตั้งใหม่ – นับคะแนนใหม่หลายเขตทั่วประเทศ

คลิป … กกต.แถลงข่าวสั่งเลือกตั้งใหม่ – นับคะแนนใหม่หลายเขตทั่วประเทศ

75
0
SHARE

คลิป … กกต.แถลงข่าวสั่งเลือกตั้งใหม่ – นับคะแนนใหม่หลายเขตทั่วประเทศ

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติสั่งนับคะแนนใหม่ 2 หน่วย ใน จ.ขอนแก่น เนื่องจากผลการนับคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ และบัตรเลือกตั้ง ประกอบด้วย

1.หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ 1 ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง

2.หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ 5 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง

นอกจากนี้ สั่งให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วยเลือกตั้ง กรณีผลการนับคะแนนซึ่งมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ประกอบด้วย

1.เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ 5 ต.ปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

2.เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

3.เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ 6 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

4.เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ 12 ต.เข็กน้อย อ.เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ์

5.เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

6.เขตเลือกตั้งที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ส่วนอีก 4 เรื่องในพื้นที่ เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ สระแก้ว พิษณุโลก สั่งยุติ

ทั้งนี้ การเลือกตั้งใหม่ จะต้องรีบดำเนินการ เนื่องจากต้องประกาศผลก่อนวันที่ 9 พ.ค. สำหรับการนับคะแนนใหม่ กกต. ระบุว่า เป็นรายงานที่มาจากคณะกรรมการเขตนั้นๆ แจ้งมาว่า การแสดงตนมาใช้สิทธิ บัตรที่ใช้ไป และผลรวมคะแนน ไม่ตรงกัน ดังนั้น กรรมการเขต จึงมีดุลพินิจให้มีการนับคะแนนใหม่

matemnews.com

 4  เมษายน 2562