Home ทั่วไป “กลุ่มสยามมานุสติ” ยื่นกกต.สอบ “ธนาธร+ปิยบุตร”

“กลุ่มสยามมานุสติ” ยื่นกกต.สอบ “ธนาธร+ปิยบุตร”

92
0
SHARE

นายภูภัฑธ แสงสุบิน ได้นำสมาชิก “ กลุ่มสยามมานุสติ”   ไปที่สำนักงาน กกต.กรุงเทพฯ เมื่อเช้าวันที่ 5 เม.ย.2562  ยื่นหนังสือผ่านเจ้าหน้าที่ถึง  ประธาน กกต.ขอให้ตรวจสอบการกระทำของ  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่   กับ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ที่อาจเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความในหนังสือระบุว่า

นายธนาธรได้ประกาศนโยบายขณะพบปะประชาชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยระบุว่า “ด้วยหวังปฏิวัติ 2475 จะสมบูรณ์” ซึ่งหมายถึงจะสานต่อภารกิจของคณะราษฎร 2475 ให้สำเร็จ

นอกจากนี้ นายธนาธรยังเคยพูดในลักษณะเดียวกันนี้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยระบุบนเวทีเสวนา เรื่องอภิวัฒน์สยาม 2475 ความหวังอนาคตประเทศไทย ที่มีใจความว่า “กษัตริย์คืนอำนาจให้กับประชาชน”

พฤติกรรมเหล่านี้จึงถือว่านายธนาธรต้องการเปลี่ยนแปลงรัฐใหม่หรือไม่  และเป็นการแสดงออกถึงความไม่เลื่อมใสต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่

ดังนั้น ขอให้ กกต.ดำเนินการตรวจสอบ พร้อมกันนี้ ได้นำสำเนารายงานข่าว และแผ่นบันทึกภาพ มายื่นเป็นหลักฐานต่อ กกต.ด้วย

matemnews.com 

5 เมษายน 2562